Sponsor Reklam

iklan banner

KONGRE SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

VI. ULUSLARARASI SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ
(Klinik Uygulamada Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi)
21 – 23 Kasım 2019
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi – İzmir


Tarih                              : 21 – 23 Kasım 2019
Kongre Dili                    : Türkçe ve İngilizce 
Yer                                : Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi – Bornova İzmir
Kongre ( Tahmini ) Katılımcı Sayısı : 400 Kişi
Kongre Katılımcıları : Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği, Diğer Dal dernekleri
Kongre Ana Teması : Klinik Uygulamada Sağlıkta Yaşam Kalitesi
Duyuru için :


GENEL BİLGİLER

Açılması planlanan Dal Sempozyumları:

PARALEL DAL SEMPOZYUMLARI

1-Cerrahi

2- Palyatif Bakım

3- Onkoloji

4- Çocuk-ergen alerjisi

5- Çocuk Hemato-onkolojisi

6- Dermatolojojik sorunlar

7-Psikiyatri

8- Çocuk Psikiyatrisi

9- Kardiyovasküler sorunlar

10- Kulak Burun Boğaz ve Uyku

11- Halk sağlığı/iş sağlığı

12- Nörolojik sorunlar 

13- Ortopedi ve Omurga cerrahisi

14- Erişkin solunum hastalıkları

15- FTR ve Romatolojik sorunlar

16- Üroloji ve SYK

17- Geriatrik sorunlar ve SYK


VI. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi
KONGRE ÖNCESİ ÇALIŞTAYLAR (Kurslar)
21 Kasım 2019, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi


Kurs 1 (SALON_A): Saat: 09 30 – 16 30
Sağlıkta Yaşam Kalitesinde Temel Kavramlar


Konular:
Yaşam Kalitesi Kavramı
Yaşam Kalitesinin Ölçümü ve ölçüm gereçlerinin sınıflandırılması
Yaşam Kalitesi ölçeklerinin Kültüre uyarlanması
Klinik uygulamada dikkat edilecek noktalar

LİSTREL - AMOS Program uygulamalarıKonular:
LISREL- AMOS Programının tanıtımı
Doğrulayıcı Faktör analizi
Uyum göstergeleri


*Kişisel diz üstü bilgiyar gerekmektedir.

Kurs 2(SALON_B): Saat: 09 30 – 12 30
R Kursu ile Temel İstatistik Analizler

Konular:
R programının tanıtımı
R ile Temel İstatistik Analizler
*Kişisel diz üstü bilgisayar gerekmektedir.
** Temel istatistik bilgisi gerekmektedir.
VI. SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ
Sponsorluk seçenekleri:

Aşağıda belirtilen miktarlar 350 katılımcı için öngörülmüş olan miktarlardır.

1. Ana sponsorluk:
Ederi: 75.000 TL+KDV
Beklenenler ve Haklar:
Teşekkürler panosunda yer alma hakkı
Ana salonda ve paralel salonlarda Firma Flamasının bulundurulması (firma tarafından hazırlanacaktır)
Tüm elektronik ve basili materyalde ( kongre duyuruları, kongre afiş ve pankartları, yaka kartları, kongre programı, cep programı ve kongre kitabı) ve kongre çantasında firmanın adı ve logosu yer alacaktır. Ayrıca SAYKAD Kongre web sayfasında (https://kongre.saykad.net) Ana Sponsor firma logosu yer alacaktır.

2. Öğlen yemekleri:
Kongre suresince iki öğle yemeği (Lunch-box+içecek vb.) verilecektir.
Ederi: Her bir yemek başına 6.000 TL+KDV
2 yemeğin tümünü aynı sponsorun karşılaması durumunda toplam 10.000 TL+KDV

Beklenenler ve Haklar:
Teşekkürler panosunda yer alma hakkı
Öğle yemeklerini karşılayan sponsorun yemek standına flamasını asması, eğer paket halinde veriliyorsa, paketin üzerinde logosunun bulunması olanaklıdır. Bu durumda amblemli kutu hazırlama bedeli ayrıca sponsor firmaya aittir Ayrıca 2 öğle yemeğinin tümüne sponsor olan firma kongre boyunca fuayede stant açabilecektir.

Gıda sektöründen bir firmanın sponsorluk talebi olması halinde, kongre yönetimi tarafından onaylanacak kendi ürettiği veya hazırladığı bir yemeği katılımcılara sunabilir. Bu paketin üzerine logosunu koyabilir ve/veya yemek standına firma tanıtım flaması asabilir.

3. Stand: Açma:
Ederi:  3.500 TL+KDV

Beklenenler ve Haklar:
Kongre boyunca uç gün toplanti salonlarinin arasındaki fuayeye altı metrekare büyüklüğünde stand açılabilir. Burada katilimcilara yonelik materyal dagitilabilir.

4. Paralel Dal Sempozyum sponsorluğu:
Ederi: 3.500 YTL+KDV (konuşmacı ve özel basılı materyal giderleri hariç).

Beklenenler ve Haklar:
Kongre elektronik sayfalarında yer alma hakkı.
Kongrenin öğleden sonraları özel dal sempozyumları olacak ve bu sempozyumlarda o dalın alanındaki otoriteleriyle bir panel/konferans düzenlenecek, bunu izleyen ikinci oturumda o dala ait araştırma bildirileri tartışılacaktır. Oturum 50 kişilik salonlarda gerçekleştirilecektir. Bu oturuma o dalın uzmanlarının katılması beklenmektedir. Oturumun konusu yasam kalitesi ile ilgili olacak ve pratik uygulama konularını kapsayacaktır. Dal sempozyumlarının süresi 2 ila 4 saat olacaktır. O oturumun İzmir dişi konuşmacılarının ulaşım ve konaklama giderleri sponsor firma tarafından karşılanacaktır. Sempozyum sponsoru firma bu oturum için en çok 40 kişiyi davet edebilecek, davetlilere kendi özel yaka kartını ve basılı materyali sunabilecektir. Sempozyum davetlilerine firma tarafından verilebilecek bu materyal içinde “6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi ……………… ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu” programı olabilecek, sempozyum salonu kapısındaki standa bu ibarenin yer aldığı bir afiş de asılabilecektir.. Yukarıda “……………..” ile belirtilen yere ilgili dalın (örneğin Alerjik Hastalıklar, Deri Hastalıkları, Kardiyoloji, Ortopedi vb.) adı yazılacaktır. Davetli sempozyum katılımcıları listesi sponsor firma tarafından Kongre düzenleme kuruluna bildirilecek ve kendilerine kongre günlük Katılım Belgesi düzenlenecektir. Davetli katılımcılar kongrenin günlük olanaklarının tümünden (yemek, kahve ) yararlanacaklardır.

Sponsor firma sempozyum oturum salonunun kapısına sempozyum suresi kadar stant açabilecek, oturum salonuna flamalarını asabilecektir.

5. Kongre boyunca  stant ve herhangi bir sempozyum sponsorluğunu birlikte.
Ederi: 4.500 TL+KDV

6. Kahve molası:
Ederi:
Kahve molaları sponsorluğu:
Tüm kongre (4 kahve molası) için 3.500 TL+KDV
Bir gün (2 kahve molası) için 2.000 TL+KDV dir.

Beklenenler ve Haklar:
Kongrenin süreceği üç gün boyunca toplam altı kahve molası verilecektir. Bu kahve molalarında cay-kahve ve kuru pasta dağıtımı olacaktır. Bunun sponsorluğunu alan firma kullanılan bardakların üzerine kendi logosunu kullanabilir, kahve standına bayraklarını asabilir. Bardaklara logo basılması istenmesi halinde bardaklar ilgili sponsor firma tarafından sağlanacaktır.

7. Gala yemeği:
Ederi: 5.000 TL+KDV

Beklenenler ve Haklar:
Kongre elektronik sayfalarında yer alma hakkı.
Teşekkürler panosunda yer alma hakkı.
Kongre Gala yemeği, Oturumlarda davetli konuşmacı olarak görev almış katılımcıları kapsayacaktır. Ege Üniversitesi Lokalinde veya eşdeğerde bir yerde yapılması planlanan en çok 35 kişilik bir yemek olacaktır.   
Sponsorluğu üstlenen firma masalara kendi bayraklarını koyabilir, kendi pankart-afislerini asabilir.
Sponsoru firma kongre boyunca stant açabilecektir.

8. Kongre Çantası (400 adet) , Yaka Kartı ve cep programı sponsorluğu:
Ederi: 6.500 TL+KDV (Çantaların ve yaka kartlarının Kongre düzenleme kurulu tarafından temini halinde)
Bedelsiz (Uygun bulunan çantalar katılımcılara sponsor firma tarafından dağıtıldığında, yaka kartı ve cep programı firma tarafından hazırlandığında)

Beklenenler ve Haklar:
Teşekkürler panosunda yer alma hakkı
Çanta içinde sponsor firma tanıtım materyali yer alabilecektir. Firma çantaya bloknot ve kalem koymakla yükümlüdür.
Yaka kartının ve cep programının uygun bir yerinde sponsor firmaya ait küçük bir logo basılacaktır.


Blogger tarafından desteklenmektedir.