Sponsor Reklam

iklan banner

KONGRE SPONSORLUK SEÇENEKLERİ


VI. ULUSLARARASI SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ
(Klinik Uygulamada Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi)
21 – 23 Kasım 2019
Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Konak – İzmir


Tarih                              : 21 – 23 Kasım 2019
Kongre Dili                   : Türkçe ve İngilizce 
Yer                                 : Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi – Konak, İzmir
Kongre ( Tahmini ) Katılımcı Sayısı : 400 Kişi
Kongre Katılımcıları : Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği, Diğer Dal dernekleri
Kongre Ana Teması : Klinik Uygulamada Sağlıkta Yaşam Kalitesi
Duyuru için :
info@saykad.net
saykad@gmail.com


GENEL BİLGİLER
Açılması planlanan Dal Sempozyumları:

PARALEL DAL SEMPOZYUMLARI

1-Cerrahi

2- Palyatif Bakım

3- Onkoloji

4- Çocuk-ergen alerjisi

5- Çocuk Hemato-onkolojisi

6- Dermatolojojik sorunlar

7-Psikiyatri

8- Çocuk Psikiyatrisi

9- Kardiyovasküler sorunlar

10- Kulak Burun Boğaz ve Uyku

11- Halk sağlığı/iş sağlığı

12- Nörolojik sorunlar 

13- Ortopedi ve Omurga cerrahisi

14- Erişkin solunum hastalıkları

15- FTR ve Romatolojik sorunlar

16- Üroloji ve SYK

17- Geriatrik sorunlar ve SYK


VI. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi
KONGRE ÖNCESİ ÇALIŞTAYLAR (Kurslar)
21 Kasım 2019, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tarih ve Yer: 21 Kasım 2019, Ege Üniversitesi, İzmir

Açıklama: Aşağıda yer alan kurslara kayıtlar sınırlı sayıdadır. Kongreye kayıt yaptıranlar önceliklidir. Kayıt sırası dikkate alınarak katılımcılar belirlenir. 

1- Fundamentals of Quality of Life Research –Conceptual and Measurement issues and Cross-cultural adaptation of the QOL instruments into target language
Level: Basic
LanguageEnglish
Duration: Half day (morning sessions)
Workshop presenters: Prof. Dr. Hayriye Elbi; Prof. Dr. Rukiye Bölüktaş, Doç. Dr. Caner Fidaner (Ege University; Manisa Celal Bayar University; Sabahaddin Zaim University; Izmir Province Health Directorate)
Power points : English
Learning Objectives:
The participants will learn:
*Concepts of PRO,QOL,HRQOL, Perceived health/illness and well-being
*Measurement of QOL,HRQOL
*Fundamental approaches for adapting/translating of the QOL,HRQOL instruments into target language.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-Klasik Psikometrik Analizler (Classical Psychometric Analyses)
(AMOS ve Lisrel 8.54 uygulamalı)
Düzey: Temel 
DilTürkçe 
Süre: Tam gün 
Kurs Yöneticileri: Prof. Dr. Erhan Eser; Prof. Dr. Ömer Aydemir; Doç.Dr. Hakan Baydur; Uz. Dr. Sevil Babuş (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Slaytlar: Türkçe - English
Gereksinim: Katılımcıların diz üstü bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

Sabah Programı:
Saat: 09 30 – 12 00
Özbildirim ölçeklerinin kültürel uyarlaması
Sunan:
Konular:
Prof. Dr. Ömer Aydemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan Eser, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
·      Öz-bildirim ölçeklerine kavramsal yaklaşım
·      Dil geçerliliği ve ölçeklerin kültüre uyarlanması

Klasik Psikometrik analizler (Geçerlilik – Güvenilirlik)
Sunan:
Konular:
Prof. Dr. Erhan Eser, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç.Dr.Hakan Baydur, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
·      En Küçük Anlamlı Fark (EKAF)
·      Güvenilirlik , Geçerlilik

Öğleden Sonra Programı:
Saat: 13 00 – 16 30
Geçerlilik çözümlemelerinde doğrulayıcı yaklaşım ve ilgili yazılım araçları (AMOS, LİSREL)
Sunan:
Konular:
Doç.Dr.Hakan Baydur, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof.Dr. Ömer Aydemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Uzm.Dr. Sevil Babuş
·    SPSS uygulaması
·    AMOS, LİSREL tanıtımı
·    AMOS ve LISREL ile Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulaması

Gereksinim duyulan araçlar:
Katılımcı sayısı :
Dizüstü bilgisayar (katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmeleri istenir)
SPSS 15 veya daha üst sürüm yazılım
LISREL 8.54 veya daha üst sürüm yazılım
AMOS 16 veya daha üst sürüm yazılım
En fazla 20 katılımcı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-Applied R Course 
(Introduction to R, and fundamental statistical analyses with R)
Level: Basic
LanguageEnglish
Duration: Whole day
Workshop Presenters: Prof. Dr. Mehmet Orman PhD, Suriye Özgür MSc (Ege Univ. Dept of Biostatistics)
Power points : Turkish and English
Requirement: The participants are expected to take their own Laptop Computers
Learning Objectives:
The participants will be familiarize and learn R and how to use R to perform fundamental statistical analyses VI. SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ
Sponsorluk seçenekleri:

Aşağıda belirtilen miktarlar 350 katılımcı için öngörülmüş olan miktarlardır.

1. Ana sponsorluk:
Ederi: 75.000 TL+KDV
Beklenenler ve Haklar:
Teşekkürler panosunda yer alma hakkı
Ana salonda ve paralel salonlarda Firma Flamasının bulundurulması (firma tarafından hazırlanacaktır)
Tüm elektronik ve basili materyalde ( kongre duyuruları, kongre afiş ve pankartları, yaka kartları, kongre programı, cep programı ve kongre kitabı) ve kongre çantasında firmanın adı ve logosu yer alacaktır. Ayrıca SAYKAD Kongre web sayfasında (https://kongre.saykad.net) Ana Sponsor firma logosu yer alacaktır.

2. Öğlen yemekleri:
Kongre suresince iki öğle yemeği (Lunch-box+içecek vb.) verilecektir.
Ederi: Her bir yemek başına 6.000 TL+KDV
2 yemeğin tümünü aynı sponsorun karşılaması durumunda toplam 10.000 TL+KDV

Beklenenler ve Haklar:
Teşekkürler panosunda yer alma hakkı
Öğle yemeklerini karşılayan sponsorun yemek standına flamasını asması, eğer paket halinde veriliyorsa, paketin üzerinde logosunun bulunması olanaklıdır. Bu durumda amblemli kutu hazırlama bedeli ayrıca sponsor firmaya aittir Ayrıca 2 öğle yemeğinin tümüne sponsor olan firma kongre boyunca fuayede stant açabilecektir.

Gıda sektöründen bir firmanın sponsorluk talebi olması halinde, kongre yönetimi tarafından onaylanacak kendi ürettiği veya hazırladığı bir yemeği katılımcılara sunabilir. Bu paketin üzerine logosunu koyabilir ve/veya yemek standına firma tanıtım flaması asabilir.

3. Stand: Açma:
Ederi:  3.500 TL+KDV

Beklenenler ve Haklar:
Kongre boyunca uç gün toplanti salonlarinin arasındaki fuayeye altı metrekare büyüklüğünde stand açılabilir. Burada katilimcilara yonelik materyal dagitilabilir.

4. Paralel Dal Sempozyum sponsorluğu:
Ederi: 3.500 YTL+KDV (konuşmacı ve özel basılı materyal giderleri hariç).

Beklenenler ve Haklar:
Kongre elektronik sayfalarında yer alma hakkı.
Kongrenin öğleden sonraları özel dal sempozyumları olacak ve bu sempozyumlarda o dalın alanındaki otoriteleriyle bir panel/konferans düzenlenecek, bunu izleyen ikinci oturumda o dala ait araştırma bildirileri tartışılacaktır. Oturum 50 kişilik salonlarda gerçekleştirilecektir. Bu oturuma o dalın uzmanlarının katılması beklenmektedir. Oturumun konusu yasam kalitesi ile ilgili olacak ve pratik uygulama konularını kapsayacaktır. Dal sempozyumlarının süresi 2 ila 4 saat olacaktır. O oturumun İzmir dişi konuşmacılarının ulaşım ve konaklama giderleri sponsor firma tarafından karşılanacaktır. Sempozyum sponsoru firma bu oturum için en çok 40 kişiyi davet edebilecek, davetlilere kendi özel yaka kartını ve basılı materyali sunabilecektir. Sempozyum davetlilerine firma tarafından verilebilecek bu materyal içinde “6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi ……………… ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu” programı olabilecek, sempozyum salonu kapısındaki standa bu ibarenin yer aldığı bir afiş de asılabilecektir.. Yukarıda “……………..” ile belirtilen yere ilgili dalın (örneğin Alerjik Hastalıklar, Deri Hastalıkları, Kardiyoloji, Ortopedi vb.) adı yazılacaktır. Davetli sempozyum katılımcıları listesi sponsor firma tarafından Kongre düzenleme kuruluna bildirilecek ve kendilerine kongre günlük Katılım Belgesi düzenlenecektir. Davetli katılımcılar kongrenin günlük olanaklarının tümünden (yemek, kahve ) yararlanacaklardır.

Sponsor firma sempozyum oturum salonunun kapısına sempozyum suresi kadar stant açabilecek, oturum salonuna flamalarını asabilecektir.

5. Kongre boyunca  stant ve herhangi bir sempozyum sponsorluğunu birlikte.
Ederi: 4.500 TL+KDV

6. Kahve molası:
Ederi:
Kahve molaları sponsorluğu:
Tüm kongre (4 kahve molası) için 3.500 TL+KDV
Bir gün (2 kahve molası) için 2.000 TL+KDV dir.

Beklenenler ve Haklar:
Kongrenin süreceği üç gün boyunca toplam altı kahve molası verilecektir. Bu kahve molalarında cay-kahve ve kuru pasta dağıtımı olacaktır. Bunun sponsorluğunu alan firma kullanılan bardakların üzerine kendi logosunu kullanabilir, kahve standına bayraklarını asabilir. Bardaklara logo basılması istenmesi halinde bardaklar ilgili sponsor firma tarafından sağlanacaktır.

7. Gala yemeği:
Ederi: 5.000 TL+KDV

Beklenenler ve Haklar:
Kongre elektronik sayfalarında yer alma hakkı.
Teşekkürler panosunda yer alma hakkı.
Kongre Gala yemeği, Oturumlarda davetli konuşmacı olarak görev almış katılımcıları kapsayacaktır. Ege Üniversitesi Lokalinde veya eşdeğerde bir yerde yapılması planlanan en çok 35 kişilik bir yemek olacaktır.   
Sponsorluğu üstlenen firma masalara kendi bayraklarını koyabilir, kendi pankart-afislerini asabilir.
Sponsoru firma kongre boyunca stant açabilecektir.

8. Kongre Çantası (400 adet) , Yaka Kartı ve cep programı sponsorluğu:
Ederi: 6.500 TL+KDV (Çantaların ve yaka kartlarının Kongre düzenleme kurulu tarafından temini halinde)
Bedelsiz (Uygun bulunan çantalar katılımcılara sponsor firma tarafından dağıtıldığında, yaka kartı ve cep programı firma tarafından hazırlandığında)

Beklenenler ve Haklar:
Teşekkürler panosunda yer alma hakkı
Çanta içinde sponsor firma tanıtım materyali yer alabilecektir. Firma çantaya bloknot ve kalem koymakla yükümlüdür.
Yaka kartının ve cep programının uygun bir yerinde sponsor firmaya ait küçük bir logo basılacaktır.Blogger tarafından desteklenmektedir.