Sponsor Reklam

iklan banner

Bilimsel Program


6. ULUSLARARASI SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ

21-23 Kasım 2019

(Yaşam Kalitesinin Klinikte Uygulanması)

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi-Konak, İzmir

Bilimsel Program

21 Kasım 2019 Perşembe
Kongre Öncesi Kurs (09:30-16:30)
Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD. Bornova / İzmir

Klasik Psikometrik Analizler (Classical Psychometric Analyses)
(AMOS ve Lisrel 8.54 uygulamalı) (ayrıntı için tıklayınız...)

22 Kasım 2019 Cuma (1. Gün)
Yer: EÜ Atatürk Kültür Merkezi

Kayıt ve Açılış   (08:45 – 09:30)
Yönetici: Hayriye Elbi
Yer: Tiyatro Salonu
Dünyada Yaşam Kalitesi Araştırma ve Uygulamaları konusundaki eğilimler ve gelişmeler
Erhan Eser

Çay-Kahve Arası: 10 15 – 10 45

Yuvarlak masa / Round Table (10 45 – 12 30)
Kolaylaştırıcı: Ömer Aydemir
Yer: Tiyatro Salonu
Sağlıkla ilgili Yaşam Kalitesinin klinik uygulamada kullanılması için çeşitli ülkelerdeki fırsatlar, engeller ve işbirliği olanakları
("Opportunities, barriers and opportunities of collaboration in various countries to implement Quality of Life into clinical practice.")
Sylvia Mackensen
Ali Montazzeri
Sibel Canbaz Kabay
Mohammad Ghazuiddin

Öğlen arası/Lunch Break: 12 30 -13 30.
(katılımcılara lunch box sağlanacaktır / Lunch-box will be supplied to the pariticipants)

22 Kasım 2019 Cuma Paralel Dal Sempozyumları (13:30–15:30)
Yer: EÜ Atatürk Kültür Merkezi

Salon A
Dal Sempozyumu 1: Plastik Cerrahi ve Dermatolojide YK (13:30–15:30)

I-İkili Konferanslar (Plastik Cerrahi – Dermatoloji)
Yöneticiler : Levent Yoleri, İlgen Ertam
Konuşmacılar:
     I. Plastik cerrahi
1. Plastik cerrahinin yaşam kalitesi üzerine etkisi
Cenk Demirdöver

2. Mastektomi sonrası meme onarımının yaşam kalitesi üzerine etkisi
Yiğit Tiftikçioğlu

     II. Dermatoloji
1.Dermatolojide yaşam kalite ölçekleri
*İlknur Kıvanç Altunay

2.Çocuklarda dermatolojik hastalıklarda yaşam kalitesi ve psikiyatrik komorbidite
*Öznur Bilaç
II-Sözel Bildiriler:
Yöneticiler: Aylin Türel Ermertcan, Cemal Bilaç
NO
Bildiri başlığı
Yazar adları
25
Anxiety, Sexuality and Quality of Life In Stoma Individuals: A Systematic Review
1-Pınar Ongün, 2-Nur Banu Yılmaz, 3- İnci Kırtıl
51
Evaluation of The Effect of Surgical Treatment on Quality of Life with The Dermatology Life Quality Index (DLQI) In Patients With Facial Nonmelanoma Skin Cancer
1-Tubanur Çetinarslan, 2-Mustafa Kürşat Evrenos, 3-Cemal Bilaç, 4- Beyhan Cengiz Özyurt,  5-Aylin Türel Ermertcan
63
The Effect of Daily Living Activities on Quality of Life in Plaster Patients
1-Sevgi Erol, 2-Emel Yılmaz
64
Body Image, Self-Esteem and Quality of Life In Patients With Skin Cancer
1-Sezin Temel, 2-Emel Yılmaz
70
Cultural Adaptation of ‘Skin Cancer Quality of Life Impact Tool To Turkish In Non Metastatic Skin Cancer
1-Mustafa Kürşat Evrenos, 2-Tubanur Çetinarslan, 3-Aylin Türel Ermertcan, 4-Hakan Uzun, 4-Erhan Eser

Salon B
Dal Sempozyumu 2: Pediatrik Hematoloji ve YK (13:30–15:30)

Konferans: Hemofili ve YK
Yönetici: Kaan Kavaklı
Konuşmacı: Sylvia Mackensen

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Kaan Kavaklı
NO
Bildiri başlığı
Yazar adları
67
The Effect of Hemophilia Summer Camp on The Quality of Life on Hemophilia Group
1-Selmin Şenol, 2-Mehmet Can Uğur, 3-Raziye Işım, 4-Kaan Kavaklı
96
Continuous Blood Transfusion and Its Impact on Quality of Life in Children with Thalassemia
1-Atiye Karakul, 2-Selmin Şenol
6
Evaluation of Health-Related Quality Of Life In Children With Transfusion Dependent Thalassemia Major
Ömer Kartal
10
The Effect of Self-Infusion and Patient Education On Treatment Compliance In Hemophilia Patients
1. Elif Güler Kazancı, 2. Mehmet Can Uğur, 3. Yeşim Oymak, 4. Kaan Kavaklı
18
Inhibitor Hemophilia Cases Negative Factors Affecting The Quality Of Life
1-Bilge Ozdemir, 2-Selmin Senol, 3-Kaan Kavakli

Salon C
Dal Sempozyumu 3: Romatolojik sorunlar, rehabilitasyon ve YK (13:30–15:30)

Panel: Romatolojik sorunlar, rehabilitasyon ve YK
Yöneticiler: Cihat Öztürk
Konuşma(cı)lar :
Yeşim.G.Kutsal
Osteoporozda Yaşam Kalitesi

Ayşe Küçükdeveci
Osteoartritte Yaşam Kalitesi

Servet Akar
Vaskülitlerde Yaşam Kalitesi

Sözel Bildiriler:
Yöneticiler: Zeliha Ünlü , Nurullah Akkoç
NO
Bildiri başlığı
Yazar adları
11
Ultrasonographic Evaluation of Patients in Post Stroke Dysphagia- Preliminary Report
1-Tuğba Gözünke, 2-Zeliha Ünlü, 3-Ali Vefa Yücetürk
12
Functional Evaluation of Dysphagia in Patients With Stroke - Preliminary Report
1-Tuğba Gözünke, 2-Zeliha Ünlü, 3-Ali Vefa Yücetürk
20
Comparison of Physical And Psychological Conditions of Sedentary Individuals And Folk Players In The Same Age Group
1-Gökhan Bayrak, 1-Nihal Büker, 1-Raziye Şavkın, 1-Serkan Şahin
33
The Effects of Clinical Pilates Exercises on Quality of Life in Children and Adolescents With Juvenile Idiopathic Arthritis
1-Ceren Korkmaz, 1-Bilge Başakcı Çalık, 1-Elif Gür Kabul, 2-Zahide Ekici Tekin, 2-Gülçin Otar Yener, 2-Selçuk Yüksel
34
The Effect of Spinal Mobility Exercises on Quality of Life in Individuals with Ankylosing Spondylitis
1-Elif Gür Kabul, 1-Bilge Başakcı Çalık, 2-Veli Çobankara
41
Changes in Functional Status and Quality of Life After Fast-Track Knee Arthroplasty Surgery
1-Raziye Şavkın, 2-Hakan Zora, 1-Gökhan Bayrak, 1-Nihal Büker, 2-Harun Güngör
83
Investigation of the Relationship Between Motor Imaging and Quality of Life in Patients with Breast Cancer
1-Pınar ATAK ÇAKIR, 1-Büşra KALLİ, 2-Burcu DİLEK, 1-Serkan ETİ, 1-Fatma MUTLUAY
100
Investigation of Hand Grip Strength in Women with Fibromyalgia
1-Elif Gür Kabul, 1-Aylin Keskin, 1-Bilge Başakçı Çalık, 2-Uğur Karasu

Salon D
Dal Sempozyumu 4: Palyatif bakım, ağrı ve YK (13:30–15:00)

İkili konferans:
Yönetici: Meltem Uyar

Konferans 1: Kanser ağrısının yaşam kalitesine etkisi
Konuşmacı: İdil Tekin

Konferans 2: Palyatif Bakım Ünitelerinde Yapılanma
Konuşmacı: Saadet Koç Okudur

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Meltem Uyar
NO
Bildiri başlığı
Yazar adları
30
Low Back Pain, Daily Living Activities and Quality of life in patients with Lumbar Disc Hernia
1-Esma Özşaker, 2-Bensu Günel, 3-Yelda Candan Dönmez, 4-Eda Dolgun
59
Changes in The Relationship Between Sleep And Chronic Pain According To Demographic Characteristics
1-Gonca Gül Hayran, 1-İdil Tekin, 2-Erhan Eser
75
Quality of Life and Affecting Factors in Primary Family Caregivers of Palliative Patients
1-Rukiye Pınar Bölüktaş, 2-Arzu Nurdaş, 3-Berna Orhan
94
Evaluation of Life Quality and Related Factors in The Fibromyalgia-Diagnosed Individuals Applying To A Physiotherapy Center In Aydın
1-Seyfi Durmaz, 1-Aliye Mandıracıoğlu, 2-Safiye Özvurmaz

Tiyatro Salonu
Dal Sempozyumu 5: Halk Sağlığı ve Yaşam Kalitesi araştırmalarında Yöntemler (13:30–15:30)

Yönetici: Rukiye Pınar Bölüktaş

İkili Konferans (dual conference) 1: Linguistic and Cultural Aspects of adapting QualityofLife (QoL) instruments into target language?
Konuşmacılar:
Itesh Sachdev (Professor Emeritus of Language & Communication, SOAS, University of London, UK)
Yousef Omar (Head of Language Academy, Teacher Learning & Leadership for All (TELLAL) Institute, DUBAI)

Konferans 2: En Küçük Klinik anlamlı Fark (EKAF)
Konuşmacı: Hakan Baydur

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Sultan Eser - Rukiye Pınar Bölüktaş
NO
Bildiri başlığı
Yazar adları
61
Relationship Between Some Dietary Habits and Physical Activity Levels of Adults And Quality of Life
1-Kevser Tarı Selçuk, 2-Celalettin Çevik, 3-Hakan Baydur, 4-Reci Meseri
72
Health Literacy Level, Quality of Life And Factors in Rural And Urban Two Different Areas in Balikesir City
1-Celalettin Çevik, 2-İbrahim Kayabek
77
Health Problems Related to Long-Term Use of Internet, Internet, Television Dependence And Related Factors in Individuals Between 18-64 Years in The Bahçelievler Neighborhood in Balikesir Province Center
1-Celalettin Çevik, 2-Soner Güneş, 3-Asude Kocacık, 4-Fuat Akgün, 5-Orhan Batuhan Ayan, 6-Sultan Eser
81
Reliability and Validity Of The Dari Version of The World Health Organization Quality of Life (Whoqol-Bref) Questionnaire In Afghanistan
1-Assistant Prof. Nasar Ahmad Shayan, 2-Ahmad Neyazı, 3-Prof. Dr. Sultan Eser, 4-Prof. Dr. Erhan Eser
90
Turkish Validity And Reliability of The Multiple Sclerosis Questionnaire For Physiotherapists
1-Mehmet Büyükaşık, 2-Mehmet Özkeskin
101
Evaluation of Primary Health Care Characteristics in a Region in Balıkesir City Center in Terms of Some Sociodemographic Characteristics
1-Celalettin Çevik, 2-Gizem Kahveci
108
The Effects Of Regular Dancing On The Life Satisfaction, Quality Of Life, And Depressive Mood Of The Persons
1-Bora Okdan, 1-Mehmet Öcal Özbilgin, 2-Erhan Eser


Çay-Kahve Arası: 15 30 – 15 45

22 Kasım 2019 Cuma Paralel Dal Sempozyumları (15:45–17:45) 
Yer: EÜ Atatürk Kültür Merkezi
Salon A
Dal Sempozyumu 6: Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi (15:45 - 17:45)
Konferans: Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesine Yönelik Çok Merkezli Proje Geliştirme
Yönetici: Egemen İdiman

Konuşmacılar:
Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi Çalışma Grubunun 5 yılda yaptığı proje ve faaliyetler
Hatice Mavioğlu

İnme hastalarında yutma fonksiyonunun değerlendirilmesi ve yaşam kalitesine etkisi projesi
Ayşın Kısabay

Türkiye’de geçerliliği ve güvenilirliği belirlenmiş “Epilepside Yaşam Kalitesi Ölçekleri”nin güncellenmesi ve yeni yaşam kalitesi ölçeklerinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları projesi
Asuman Ali

Multipl Skleroz’da kullanılan hasta bildirimli ölçeklerin akıllı telefon aplikasyonu projesi
Serkan Demir

Multipl Skleroz'da Yaşam Kalitesiyle İlgili Toplumsal Farkındalık Yaratma Projesi
Nurgül Güngör Tavşanlı

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Nur Yüceyar
NO
Bildiri başlığı
Yazar adları
31
Comparison of The Effects of Relaxation Exercises on Immune System, Hormones, and Its Comparison With Quality of Life, Fatigue Levels In Patients With Multiple Sclerosis
1-Nurgül Güngör Tavşanlı, 2-Funda Kosova, 3-Hatice Mavioğlu, 4- Ayşın Kısabay, 5- Melike Batum, 6- Nurcan Çelik, 7-İffet Ezgi Özel, 8-Dilek Hacıvelioğlu
48
The Effect of Trunk Control on Quality of Life in Multiple Sclerosis
1-Müge İçelli, 2-Bilge Kara, 3-Egemen İdiman
57
Examining Quality of Life of People with Aphasia in Turkey
1-Özlem Oğuz, 2-Bülent Toğram
69
The Frequency and Severity of Depression in Acute Period of Caregivers of Stroke Patients
Fatma Akkoyun Arıkan, Gönül Akdağ, Mustafa Çetiner, Sibel Canbaz Kabay
89
The Effect of Clinical Characteristics on Quality of Life in Patients with Myasthenia Gravis
1-Gönül Akdağ, 2-Fatma Akkoyun Arıkan, 3-Mustafa Çetiner, 4-Sibel Canbaz Kabay

Salon B
Dal Sempozyumu 7: Çocuk Psikiyatrisi ve Yaşam Kalitesi (15:45 - 17:45)

Yönetici: Özlem Gencer
Panel: Çocuk Psikiyatrisi alanda Yaşam Kalitesi ile ilgili öne çıkan sorunlar

Otizm ve Yaşam Kalitesi / Autism and Quality of Life
Konuşmacı: Muhammad Ghaziuddin

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanılı olgularda prognoz ve yaşam kalitesi
Konuşmacı: Burcu Özbaran

Ya Sonra? Bildirilen istismarların gidişatı ve yaşam kalitesi
Konuşmacı: Sevcan Karakoç

Sözel Bildiriler:
Yönetici:Şermin Yalın Sapmaz
NO
Bildiri başlığı
Yazar adları
13
The Life Quality Levels and Personality Of Psychiatric Diagnosed Children With Type 1 Diabetes Mellitus
1-Özlem Önen, 1-Çisel Yazan Songür, 2-Özlem Nalbantoğlu
17
Investigation of The Relationship Between Internet Addiction Among Junior High School Students’ And Their Social Skill And Loneliness Levels
1-Ökkes Kısa, 2-Yeliz Mercan, 3-Ayşe Yasemin Karageyim Karşıdağ.
21
Life Quality of Parents in Pediatric Palliative Care
1-Nilgün Harputluoğlu, 2-Senem Özdemir Alkan
44
Validity and Reliability of The Turkish Version of The Turkish Version of The Diabetes Quality of Life For Youth Questionnaire (DQoL-Y)
1-Serap Yılmaz, 1-Asiye Durmaz Akyol
45
The Effect of Care Burden on Quality of Life in Caregiver Mothers of Children with Cancer
1-Hamide Nur Çevik Özdemir, 2-Selmin Şenol

Salon C
Dal Sempozyumu 8: Göğüs Hastalıklarında Yaşam Kalitesi (15:45 - 17:45)
Yönetici: Ahmet Emin Erbaycu
Konferans 1:
Astım ve KOAH’da Yaşam Kalitesi: Hangi ölçek? Kullanıyor muyuz?
Konuşmacı : Arzu Yorgancıoğlu

Konferans 2:
Yaş Alanlarda Akciğer Sağlığı ve Yaşam Kalitesi
Konuşmacı: Ahmet Emin Erbaycu

Konferans 3:
Palyatif Bakım Kliniklerinde Yaşam Kalitesi Ölçümünün Yeri
Konuşmacı: Yasemin Kılıç Öztürk

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Onur Fevzi Erer
NO
Bildiri başlığı
Yazar adları
26
The Relationship Between Exercise Capacity and Quality of Life In COPD Patient
1-Hülya Doğan Şahin 2-Ilknur Naz Gurşan 3-Gulru Erbay Polat 4-Yelda Varol 5-Gunseli Balcı
74
The Effect of Illness Perception on Quality of Life in COPD Patients
1- Ayşe Kara, 2- Sibel Karaca Sivrikaya, 3-Hicran Yıldız
98
Buteyko Breathing Technique In Asthma Individuals
1-Seçil Beyece İncazlı, 2-Funda Aşkınoğlu , 3-Sema Üstündağ ,  4-Özlem Göksel , 5-Mehtap Hafızoğlu, 6-Münevver Erdinç, 7-Öznur Usta Yeşilbalkan , 8-Asiye Durmaz Akyol

Salon D
Dal Sempozyumu 9: KBB’de Yaşam Kalitesi (15:45 - 17:45)

Panel 1: Uyku hastalıklarında yaşam kalitesi anketlerinin kullanımı
Yöneticiler: Murat Demet, Kıvanç Günhan
Konuşmacılar:
Melike Batum,
Erkan Günay
Gonca İnanç
Murat Songu

Panel 2: Koku alma bozukluklarında yaşam kalitesi anketlerinin kullanımı
Yöneticiler:  Kıvanç Günhan
Konuşmacılar:
Gökçe Tanyeri Toker
Çağdaş Güdücü
Erdoğan Özgür
Uzdan Uz
Sözlü Bildiriler (17:15-17:45)
Yönetici: Kıvanç Günhan
NO
Bildiri başlığı
Yazar adları
5
Comparison Of Quality Of Life And Parental Care Burden In Cochlear Implanted And Healthy Children
1-Sevgi Vermişli Peker, 2-Fatma Demir Korkmaz
109
Assessment of Hearing Aids Devices And Exploring The Critical Success Factors
Mejdi Kraiem, Eda Çorbacıoğlu, Nuri Başoğlu

Tiyatro Salonu
Dal Sempozyumu 10: Psikiyatri alanında Yaşam Kalitesi (15:45 - 17:45)
Konferans: Psikiyatride hastaların psikososyal işlevsellik değerlendirmesinde yaşam kalitesine karşılık yeti yitimi

Konuşmacılar: Hayriye Elbi, Ömer Aydemir
Oturum formatı: İkili tartışma

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Ömer Aydemir
NO
Bildiri başlığı
Yazar adları
38
Seasonality in Bipolar Disorder and Healthy Controls: Impact on Psychosocial Functioning
1-Fikret Poyraz Çökmüş, 2-Kadir Aşçıbaşı, 1-Didem Sücüllüoğlu Dikici, 3-Emine Özge Çöldür, 4-Emin Avcı, 4-Ömer Aydemir
39
Seasonality in Bipolar Disorder: Impact on Psychosocial Functioning
1-Didem Sücüllüoğlu Dikici, 1-Fikret Poyraz Çökmüş, 2-Kadir Aşçıbaşı, 3-Emine Özge Çöldür, 4-Emin Avcı, 4-Ömer Aydemir
40
Effects of Drug Therapy on Psychosocial Functioning in Major Depressive Disorder
1-Kadir Aşçıbaşı,2-Fikret Poyraz Çökmüş,3-Didem Sücüllüoğlu Dikici, 4-Deniz Alçı,5-Serra Yüzeren,6-Neslihan Altunsoy,7-Hüseyin Murat Özkan,8-Erkan Kuru,9-Ömer Aydemir
86
Quality of Life, Depression, Fatigue and Co-Existing Fibromyalgia in Patients with Familial Mediterranean Fever
Ahmet Kıvanç Cengiz
99
Body Awareness and Self-Esteem in Pregnant Women
Aylin Keskin, Elif Gür Kabul, Bilge Başakçı Çalık, Nesrin Yağcı
103
The Impact of Family Psychoeducation on the Caregiver Burden and Quality of Life of Psychotic Patients’ Relatives
Özlem Kuman Tunçel
110
Quality of Life of Patients with Schizophrenia in An Outpatient Community Based Mental Health Setting
Damla İsman Haznedaroğlu
111
Quality of Life in Psychiatric Disorders
1-Elçin Kaya, 1-Furkan Kulak, 1-Sibel Kaletaş, 1-Ecem Uncuoğlu, 2-Özlem Kuman Tunçel, 2-Damla İşman Haznedaroğlu, 2-Hayriye Elbi


23 Kasım 2019 Cumartesi (2. Gün):
Paralel Dal Sempozyumları (09:00–11:00)  Yer: EÜ Atatürk Kültür Merkezi 
Salon A
Dal Sempozyumu 11: Cerrahi (tüm dallar) alanında Yaşam Kalitesi (09:00–11:00)
Konferans 1: Ampütasyonlar ve Yaşam Kalitesi,
Yönetici: Meryem Yavuz van Giersbergen
Konuşmacı: Filiz Öğce

Yuvarlak Masa:
Yaşam kalitesinin cerrahi alanlarda rutin klinik uygulamada kullanılmasında multidisipliner çabalar yeterli mi? Nereden başlamalı?

Kolaylaştırıcı: Talha Müezzinoğlu
Tartışmacılar: Adalet Koca Kutlu, Emre Canda, M.Turhan Sofuoğlu

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Emel Yılmaz
NO
Bildiri başlığı
Yazar adları
1
The Five-Year Efficacy Of Transobturator Tape Treatment And Its Effect On Quality Of Life In Women With Stress Urinary Incontinence
1-Mehmet Oguz Sahın, 1-Volkan Sen, 2-Bora Irer, 3-Guner Yıldız
2
The Effects Of Menopause On Long-Term Outcomes Of Transobturator Tape Treatment And Quality Of Life In Women With Stress Urinary Incontinence
1-Mehmet Oguz Sahın, 1-Volkan Sen, 2-Bora Irer, 3-Guner Yıldız
9
The Effect of Postoperative Early Mobilization on Healing Process And Quality of Life Following Radical Cystectomy And Ileal Conduit
1-Sevgi Vermişli Peker, 2- Özgür Çakmak, 3- Talha Müezzinoğlu, 4-Güven Aslan, 5-Hakan Baydur
16
Measurement of The Quality of Life of Patients With Total or Subtotal Gastrectomy Due To Gastric Cancer.
1-Mehmet Güzel, 2-Sabahattin Destek, 3-Adem Akçakakaya
24
Surgical Nursing And Quality Of Life: How Are We In Postgraduate Theses?
1. Yasemin Uslu, 2. Yasemin Altınbaş, 3. Meryem Yavuz Van Gıersbergen
85
The Effect Of Different Knee Prosthesis Designs On Clinical Outcomes And Quality Of Life In Surgical Treatment Of Patients With Gonarthrosis
Ahmet Aslan
93
Factors Affecting The Quality of Life in Individuals with Chronic Wounds
1-Sultan Özkan, 2-Emel Yılmaz, 3-Hakan Baydur, 4- M.Bülent Ertuğrul
105
Investigation of The Relationship Between Fatigue Level and Quality of Life in The Preoperative Period in Prostate Cancer Patients
1-Aliye Okgün Alcan, 2-Hatice Eda Yoltay, 2-Fatma Demir Korkmaz


Salon B
Dal Sempozyumu 12: İç hastalıkları (tüm dallar) alanında Yaşam Kalitesi (09:00–11:00)

Yuvarlak Masa:
Yaşam kalitesinin, günlük rutin klinik uygulamada iç hastalıkları alanında kullanılması için koşullar yeterli mi? Nasıl yapmalı?

Kolaylaştırıcı: Tuncay Göksel
Tartışmacılar: Rukiye Pınar Bölüktaş, Hülya Doğan Şahin, Demet Gülpek

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Tuncay Göksel
NO
Bildiri başlığı
Yazar adları
8
The Effect Of Obesity On Quality Of Life During Pregnancy
1-Begüm Es, 2- Nurgül Güngör Tavşanlı
27
Relationship Between Chronic Disease and Quality of Life in Individuals Admitted To The Primary Health Care Centers
1-Didem Oktar, 2-Cüneyt Çam, 3-Gökçe Dağtekin, 4-Hatice Aygar, 5-Seval Çalışkan Pala, 6-Sevil Akbulut Zencirci, 7-Muhammed Fatih Önsüz, 8-Burhanettin Işıklı, 9-Selma Metintaş
43
Investigation of The Effect of Smartphone-Delivered Regular Walking on Self-Efficacy And Quality of Life in Patients With Type 2 Diabetes: Pilot Study
1-Raziye Şavkın, 1-Gülsüm Oğuz,1-Gökhan Bayrak, 1-Nihal Büker,2-Şenay Topsakal
47
Drug Compliance and Quality of Life in Patients Using Oral Anticoagulants
1-Emine Karaman, 2-Kadriye Sayın Kasar
49
Turkish Adaptation of the Diabetic Foot Scale – Short Form
1-İsmail TOYGAR, 1-Sadık Hançerlioğlu, 2-Tülün Utku, 3-Selden Gül, 4-Ilgın Yıldırım Şimşir, 4-Şevki Çetinkalp
53
The Effect of Perceived Social Support from Family on Quality of Life of Cancer Patients
1-İsmail Toygar, 1-Oznur Usta Yeşilbalkan, 2-Merve Kürkütlü, 3-Tuğba Aktan
66
Investigation of Expectations and Anxiety Levels of Patients with Coronary Artery Bypass Graft
1-Burcak Ocal, 1-Gunseli Usgu, 2-Mehmet Inceer
79
The Relationship Between Care Burdens and Quality of Life of Caregivers of Relatives of Patients’ Hospitalized in Internal and Surgical Clinics
1-Kıymet Akbulut, 2-Kıvan Çevik
55
Determining Care Quality Perceptions of Nurses Who Worked at University Hospital
1-Funda Esim, 2-Sibel Karaca Sivrikaya, 3-Ayşe Karadaş
  
Tiyatro Salonu
Dal Sempozyumu 13: Çocuk Sağlığı ve hastalıkları (tüm dallar) alanında Yaşam Kalitesi (09:00–11:00)
Yuvarlak Masa:
Yaşam kalitesinin, çocuk sağlığı alanında günlük rutin klinik uygulamada kullanılması için önümüzde duran engeller ve iş birliği olanakları nelerdir? Nasıl başarırız?

Kolaylaştırıcı: Mehmet Kantar
Tartışmacılar: Raziye Canan Vergin, Şermin Yalın, Dilek Ergin

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Zümrüt Başbakkal
NO
Bildiri başlığı
Yazar adları
58
Influence of Deprivation on Health-Related Quality of Life in Turkish Children: A Cross Sectional Study
1-Hilal Düzel, 2-Işıl Ergin, 2-Raika Durusoy Onmuş, 2- Zeliha Öcek
62
The Effect of Planned Education on the Quality of Life and Sleep Quality of Children With Epileptic
1-Selin Demirbağ, 2-Dilek Ergin, 3-Muzaffer Polat
65
Investigation of Bladder Capacity in Obese Children With Lower Urinary Tract Symptom And The Effect of Standard Urotherapy on The Bladder Capacity And Quality of Life
1-Nihan Korkmaz, 2-Dilek Ergin, 3-Can Taneli
84
How Does Gastrointestinal System Complaints Effect Quality of Life in Children and Adolescents?
1-Betül Aksoy, 2-Yeliz Çağan Appak, 3-Gonca Özyurt, 4-Maşallah Baran
91
Quality of Life in Children Who Applied to Hospital with Cardiac Complaints
1-Tülay Demircan, 2-Gonca Özyurt
95
Evaluation of The Quality of Life in Children and Adolescents Inpatient Unite at Oncology: A Follow-Up Study
1-Birsen Şentürk Pilan, 2-Serpil Erermiş, 3-Mehmet Kantar, 4-Eda Ataseven, 5-Burcu Özbaran, 6-Tezan Bildik
107
Factors Related to Quality of Life of Children with Newly Diagnosed Cancer
1-Kamer Kalip, 2-Hikmet Gülşah Tanyıldız, 1-Deniz Çalışkan, 2-Nurdan Taçyıldız, 3-Şule Yeşil, 3-Emre Çapkınoğlu, 3-Gürses Şahin
  

Çay-Kahve Arası: 11 00 – 11 15

Panel – Kişiselleştirilmiş Tıp uygulamaları (11-15 – 12 45)
Yönetici: Gül Ergör

Yer: Tiyatro Salonu
Kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarına genel bakış
Gül Ergör
Onkoloji alanında hassas (kişiselleştirilmiş) Tıp
“Precision (personalized) medicine in oncology”
Nader Javadi

Öğlen arası/Lunch Break: 12 45 – 13 45 .
(Katılımcılara lunch box sağlanacaktır  / Lunch-box will be supplied to the pariticipants)

Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
Yönetici: Prof. Dr. Sultan Eser
Yer: Salon A – saat 13:30-14:00
Konu: Akılcı ilaç kullanımı
Konuşmacı: Prof.Dr.Ercüment Ölmez
SAYKAD Ödül töreni (13 30 – 14 00)
(En iyi bildiri ödülü ; YK Savunuculuk Ödülü)
Yer: Tiyatro Salonu
Yönetici: Erhan Eser – Hayriye Elbi
Konferans (14 00 – 14 45)
Yönetici: Hayriye Elbi
Yer: Tiyatro Salonu
Sağlık ve Sağlık Hizmetleri alanındaki Büyük Veri nasıl yönetilir? Olası sorunlar ve birikimler ..
Bedirhan Üstün

Çay-Kahve Arası: 14 45 – 15 15

Paralel Dal Sempozyumları (15:15–17:30)
Yer: EÜ Atatürk Kültür Merkezi
Salon A
Dal Sempozyumu 14: Geriyatride Yaşam Kalitesi (15:15–17:30)

Panel: Yaşlılarda Yaşam Kalitesini geliştiren ulusal ve uluslar arası deneyimler
Yönetici: Fehmi Akçiçek

Konuşmacılar:
Kronik Hastalığı Olan yaşlılarda yaşam kalitesi.
Nurgül Kocakoç

Japonya'da yaşlılarda yaşam kalitesi
Ikuko Murakami

Türkiye'de Tazelenme Üniversitesi Tecrübesi ve bunun Yaşlıların yaşam kalitesine etkisi.
Sevnaz Şahin

Sözel Bildiriler:  Yönetici: Arif Yüksel
NO
Bildiri başlığı
Yazar adları
7
Factors Associated with The Quality Of Life And Condition Of Loneliness Of The Population Aged 65 And Older In Burdur
1-Ahmet Selçuk Kılınç, 2- Elif Durukan
22
Health Perception and Quality of Life of The Elderly People Who Live In The Nursing Homes of Manisa
1- Tahir Belice, 2-Selman Bölükbaşı, 3-Aliye Mandıracıoğlu, 4- Murat Konan
29
Social Participation and Quality of Life in Elderly
1-Medine Yılmaz, 2-Gülçin Uyanık, 3-Gamze Kundakçı, 4-Media Subaşı Baybuğa, 5-Birsen Altay, 6-Dilek Cingil, 7-Ayşe Berivan Bakan, 8-Betül Aktaş, 9-Cantürk Çapık, 10-Saime Erol, 11-Şenay Pehlivan, 12-Gülfer Fidan
32
Quality in Aging: An Analysis of The Japan Literature
İkuko Murakami
50
Factors Related to Quality of Life in Old Age; Malnutrition and Fall Risk
1-Tuğba Menekli, 2-Sevim Dolu
68
60+ Refreshing University in Turkey: The Example of Ege Campus, Izmir
1-Nurgül Kocakoç, 2-Buğçe Kamer Baybaş, 3-Sevnaz Şahin, 4-Fehmi Akçiçek
73
Quality of Life And Affecting Factors in Elderly Residents of The Darulaceze Institution
1-Rukiye Pınar Bölüktaş, 2-Zülfünaz Özer, 3-Neslihan Teke
78
Factors Affecting Quality of Life in The Elderly in A Peri-Urban District Of Manisa City
Efruz Şen Gündoğan, Erhan Eser
92
Evaluation of The Care Burden and Quality of Life of The Careers in Elderly Patients in Surgical Clinics
Dilek Çeçen Çamlı, Havva Kara

Salon B
Dal Sempozyumu 15: Acil Sağlık Hizmetlerinde Yaşam Kalitesi (15:15–17:30)

Panel: Acil Sağlık Hizmetlerinde Yaşam Kalitesi
Yönetici: Turhan Sofuoğlu

Konuşmacılar:
Kardiyoloji, yoğun bakım ve ERC girişimleri.
Nikolaos Nikalaou

Yaşam kalitesi açısından Çocuk acil hizmetleri.
Murat Anıl

Hastane öncesi acil hizmetleri yönetiminde yaşam kalitesi.
Zeynep Sofuoğlu
NO
Bildiri başlığı
Yazar adları
15
Trends and Determinants of Quality of Life And Self-Rated Health In The Course of Medical Education Among Medical Students
1-Kürşat Gürel, 1-Allahverdi Aghayev, 1-Özen Tuğba Şimşek, 1-Hande İpek, 1-Muhammed Aziz Ulusoy, 2-Erhan Eser
19
Comparison of Families', Nurses', And Physician's' Perception of Family Needs In The Emergency Department At A Public-Sector Hospital
1-Celalettin Cevik, 1-Sibel Ergün, 1-Özlem Tekir
35
The Quality of Life and The Affecting Factors of The Students of The Faculty of Health Sciences
1-Yasemin Çelik, 2- Rukiye Pınar Bölüktaş
82
Frequency of Falls and Quality of Life in Individuals with Cataract Diagnosis
1-Çiğdem Özdemir, 2-Emel Yılmaz
87
The Effect Of Fear Of Happiness Upon Quality Of Life Among The Nursing Students
1-Sibel Karaca Sivrikaya, 2-Hülya Türkmen

Tiyatro Salonu
Dal Sempozyumu 16: Aile hekimliği ve İş Sağlığında Yaşam Kalitesi (15:15–17:30)
Yönetici: Alp Ergör

Konferans 1:
Tarım işkolunda güvenlik kültürünün değerlendirilmesi.
Stephan Van den Broucke

Konferans 2: Birinci basamakta hasta merkezli klinik yaklaşımda multimorbidite ve hedef odaklı bakim.
Mehmet Akman

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Alp Ergör
NO
Bildiri başlığı
Yazar adları
14
Determination of Nurses Quality Of Work Life And Influencing Factors
1-Ezgi Tamer, 2-Havva Öztürk
36
Job Satisfaction and Quality of Life of Nurses
1- Yasemin Çelik, 2- Rukiye Pınar Bölüktaş
54
Reflections of Yoga on Quality of Life Physical Status In Pediatric Oncology Nurses
1-Selmin Şenol, 2-Seda Ardahan Sevgili, 3-Ruçhan Yöney,  4-Deniz Yılmaz Karapınar
71
Investigation of The Effect of Circadian Rhythm on Fatigue and Quality of Life in Health Workers
1-Meltem Adaiçi, 1-Emir Avşar, 1-Öznur Usta Yeşilbalkan
76
Oral Health Related Quality of Life Among Turkish Dentists and Dental Technicians.
1-Rukiye Pınar Bölüktaş, 2-Suna Uçar
97
The Effect of Workload on The Quality of Life of Residents in A Medical Faculty Hospital
Seval Alkoy, Tuğba Tunagür, Nagihan Cezayirli, Özgün Pehlivan
104
Occupational Safety And Related Factors In A Workplace In Balıkesir Province
1- Celalettin Çevik, 2- Geylan Doğan


Blogger tarafından desteklenmektedir.