Sponsor Reklam

iklan banner

Bilimsel Program


6. ULUSLARARASI SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ
21-23 Kasım 2019
(Yaşam Kalitesinin Klinikte Uygulanması)
Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi-Konak, İzmir

Bilimsel Program
21 Kasım 2019 (Kongre öncesi kurs):
Kurs (Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Klasik Psikometrik Analizler (Classical Psychometric Analyses)
(AMOS ve Lisrel 8.54 uygulamalı(ayrıntı için tıklayınız...)


22 Kasım 2019 (1. Gün):
Kayıt ve Açılış 08-45 - 09-30

Anahtar sunu / Keynote Speech (09-30 – 10 15)
Yönetici: Hayriye Elbi
Yer: Tiyatro Salonu
Dünyada Yaşam Kalitesi Araştırma ve Uygulamaları konusundaki eğilimler ve gelişmeler
Erhan Eser
Ara: 10 15 – 10 45
Yuvarlak masa / Round Table (10 45 – 12 30)
 Kolaylaştırıcı:Ömer Aydemir
Yer: Tiyatro Salonu
Sağlıkla ilgili Yaşam Kalitesinin klinik uygulamada kullanılması için çeşitli ülkelerdeki fırsatlar, engeller ve işbirliği olanakları

("Opportunities, barriers and opportunities of collaboration in various countries to implement Quality of Life into clinical practice.")
Sylvia Mackensen (Germany)
Ali Montazeri (Iran)
Sibel Canbay Kabay (Turkey)
Mohammad Ghazuiddin (USA)


Öğlen arası/Lunch Break: 12 30 -13 30. (katılımcılara lunch box sağlanacaktır / Lunch-box will be supplied to the pariticipants)


22 Kasım 2019 Paralel Dal Sempozyumları I (13:30–15:30)
YerEÜ Atatürk Kültür Merkezi
Salon A
Dal Sempozyumu 1Plastik cerrahi ve Dermatolojide YK (13:30–15:30)

I-İkili Konferanslar (Plastik Cerrahi – Dermatoloji)
Yöneticiler : Levent Yoleri, İlgen Ertam
Konuşmacılar:
     I. Plastik cerrahi
1. Plastik cerrahinin yaşam kalitesi üzerine etkisi
Cenk Demirdöver

2. Mastektomi sonrası meme onarımının yaşam kalitesi üzerine etkisi
Yiğit Tiftikçioğlu

     II. Dermatoloji
1.Dermatolojide yaşam kalite ölçekleri
*İlknur Kıvanç Altunay

2.Çocuklarda dermatolojik hastalıklarda yaşam kalitesi ve psikiyatrik komorbidite
*Öznur Bilaç
II-Sözel Bildiriler:
Yöneticiler: Aylin Türel Ermertcan, Cemal Bilaç
Salon B
Dal Sempozyumu  2Romatolojik sorunlar, rehabilitasyon ve YK (13:30–15:30)

Panel: Romatolojik sorunlar, rehabilitasyon ve YK
Yöneticiler: Fatoş Önen, Cihat Öztürk
Konuşma(cı)lar :
Yeşim.G.Kutsal
Osteoporozda Yaşam Kalitesi

Ayşe Küçükdeveci
Osteoartritte Yaşam Kalitesi

Servet Akar
Vaskülitlerde Yaşam Kalitesi

Sözel Bildiriler:
Yöneticiler: Zeliha Ünlü , Nurullah Akkoç
Salon C
Dal Sempozyumu 3Pediatrik Hematoloji ve YK (13:30–15:30)

Konferans: Hemofili ve YK
YöneticiKaan Kavaklı
Konuşmacı: Sylvia Mackensen

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Kaan Kavaklı
Salon D
Dal Sempozyumu 4: Palyatif bakım, ağrı ve YK (13:30–15:00)

İkili konferans:
Yönetici: Meltem Uyar

Konferans 1: Kanser ağrısının yaşam kalitesine etkisi
Konuşmacı: İdil Tekin

Konferans 2: Palyatif Bakım Ünitelerinde Yapılanma
Konuşmacı: Saadet Koç Okudur

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Meltem Uyar
Tiyatro Salonu

(13:30–17:45)
Dal Sempozyumu 5: Yaşam Kalitesi araştırmalarında Yöntemler (13:30–15:30)-

Yönetici: Hayriye Elbi

İkili Konferans (dual conference) 1 : Linguistic and Cultural Aspects of adapting QualityofLife (QoL) instruments into target language?
Konuşmacılar: *Itesh Sachdev (SOAS, Univ. Of London) & *Yousef Omar (Head of Language Academy, Teacher Learning and Leadership for All (TELLAL) Institute, London)

Konferans 2: En Küçük Klinik anlamlı Fark (EKAF)
KonuşmacıHakan Baydur

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Rukiye Pınar
Ara: 15 30 – 15 45
Dal Sempozyumu 6: Psikiyatri alanında Yaşam Kalitesi (15:45 - 17:45)
Konferans: Psikiyatride hastaların psikososyal işlevsellik değerlendirmesinde yaşam kalitesine karşılık yeti yitimi

KonuşmacılarHayriye Elbi, Ömer Aydemir
Oturum formatı: ikili tartışma

Sözel Bildiriler:
YöneticiÖmer Aydemir

Çay-Kahve Arası: 15 30 – 15 45

22 Kasım 2019 Paralel Dal Sempozyumları (15:45–17:45)
Yer: EÜ Atatürk Kültür Merkezi
Salon A
Dal Sempozyumu 7: Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi
Konferans: Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesine Yönelik Çok Merkezli Proje Geliştirme
Yönetici: Egemen İdiman

Konuşmacılar:
Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi Çalışma Grubunun 5 yılda yaptığı proje ve faaliyetler
Hatice Mavioğlu

İnme hastalarında yutma fonksiyonunun değerlendirilmesi ve yaşam kalitesine etkisi projesi
Ayşın Kısabay

Türkiye’de geçerliliği ve güvenilirliği belirlenmiş “Epilepside Yaşam Kalitesi Ölçekleri”nin güncellenmesi ve yeni yaşam kalitesi ölçeklerinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları projesi
Asuman Ali

Multipl Skleroz’da kullanılan hasta bildirimli ölçeklerin akıllı telefon aplikasyonu projesi
Serkan Demir

Multipl Skleroz'da Yaşam Kalitesiyle İlgili Toplumsal Farkındalık Yaratma Projesi
Nurgül Güngör Tavşanlı

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Nur Yüceyar
Salon B
Dal Sempozyumu  8: Göğüs Hastalıklarında Yaşam Kalitesi
Yönetici: Tuncay Göksel
Konferans 1:
Astım ve KOAH’da Yaşam Kalitesi: Hangi ölçek? Kullanıyor muyuz?
Konuşmacı Arzu Yorgancıoğlu

Konferans 2:
Yaş Alanlarda Akciğer Sağlığı ve Yaşam Kalitesi
KonuşmacıAhmet Emin Erbaycu

Konferans 3:
Palyatif Bakım Kliniklerinde Yaşam Kalitesi Ölçümünün Yeri
KonuşmacıYasemin Kılıç Öztürk

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Onur Fevzi Erer
Salon C
Dal Sempozyumu  9: Çocuk Psikiyatrisi ve Yaşam Kalitesi

Yönetici: Özlem Gencer
Panel: Çocuk Psikiyatrisi alanda Yaşam Kalitesi ile ilgili öne çıkan sorunlar

Otizm ve Yaşam Kalitesi / Autism and Quality of Life
KonuşmacıMuhammad Ghaziuddin

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanılı olgularda prognoz ve yaşam kalitesi
KonuşmacıBurcu Özbaran

Ya Sonra? Bildirilen istismarların gidişatı ve yaşam kalitesi
KonuşmacıSevcan Karakoç

Sözel Bildiriler:
Yönetici:Şermin Yalın Sapmaz
Salon D
Dal Sempozyumu  10: KBB’de Yaşam Kalitesi (15 00 - 17:45)

Panel 1: Uyku hastalıklarında yaşam kalitesi anketlerinin kullanımı
Yöneticiler: Murat DemetKıvanç Günhan
Konuşmacılar:
Melike Batum,
Erkan Günay
Gonca İnanç
Murat Songu

Panel 2: Koku alma bozukluklarında yaşam kalitesi anketlerinin kullanımı
Yöneticiler: Adile ÖzgörenKıvanç Günhan
Konuşmacılar:
Cem Bediz
Gökçe Tanyeri Toker
Çağdaş Güdücü
Erdoğan Özgür
Uzdan Uz
Sözlü Bildiriler (17:15-17:45)
Yönetici: Kıvanç Günhan

23 Kasım 2019 (2. Gün):
Paralel Dal Sempozyumları (09:00–11:00)
Yer: EÜ Atatürk Kültür Merkezi
Salon A
Dal Sempozyumu 11: Cerrahi (tüm dallar) alanında Yaşam Kalitesi

Konferans 1: Ampütasyonlar ve Yaşam Kalitesi,
Yönetici: Meryem Yavuz van Giersbergen
Konuşmacı: Filiz Öğce

Yuvarlak Masa:
Yaşam kalitesinin cerrahi alanlarda rutin klinik uygulamada kullanılmasında multidisipliner çabalar yeterli mi? Nereden başlamalı?

KolaylaştırıcıTalha Müezzinoğlu
Tartışmacılar:
Adalet Koca Kutlu, Emre Canda, M.Turhan Sofuoğlu

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Emel Yılmaz
Salon B
Dal Sempozyumu 12: İç hastalıkları (tüm dallar) alanında Yaşam Kalitesi

Yuvarlak Masa:
Yaşam kalitesinin, günlük rutin klinik uygulamada iç hastalıkları alanında kullanılması için koşullar yeterli mi? Nasıl yapmalı?

Kolaylaştırıcı: Tuncay Göksel
Tartışmacılar:
Rukiye Pınar Bölükbaş, Hülya Doğan Şahin, Demet Gülpek

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Tuncay Göksel
Tiyatro Salonu
Dal Sempozyumu 13: Çocuk Sağlığı ve hastalıkları (tüm dallar) alanında Yaşam Kalitesi
Yuvarlak Masa:
Yaşam kalitesinin, çocuk sağlığı alanında günlük rutin klinik uygulamada kullanılması için önümüzde duran engeller ve iş birliği olanakları nelerdir? Nasıl başarırız?

Kolaylaştırıcı: Mehmet Kantar
Tartışmacılar:
Raziye Canan Vergin, Şermin Yalın, Dilek Ergin

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Zümrüt Başbakkal

Çay-Kahve Arası: 11 00 – 11 15

Panel – Kişiselleştirilmiş Tıp uygulamaları (11-15 – 12 45 )
Yönetici: Gül Ergör

Yer: Tiyatro Salonu
Kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarına genel bakış
Gül Ergör
Onkoloji alanında hassas (kişiselleştirilmiş) Tıp
“Precision (personalized) medicine in oncology”
Nader Javadi

Öğlen arası/Lunch Break: 12 45 – 13 45 . (Katılımcılara lunch box sağlanacaktır  / Lunch-box will be supplied to the pariticipants)Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
Yönetici: Prof. Dr. Sultan Eser
Yer: Salon A - saat 13:30-14:00
Konu: Akılcı ilaç kullanımı
Konuşmacı: Prof.Dr.Ercüment Ölmez
SAYKAD Ödül töreni (13 30 – 14 00)
(En iyi bildiri ödülü ; YK Savunuculuk Ödülü)
Yer: Tiyatro Salonu
Yönetici:  Erhan Eser - Hayriye Elbi
Konferans (14 00 – 14 45)
Yönetici: Mehmet Orman
Yer: Tiyatro Salonu
Sağlık ve Sağlık Hizmetleri alanındaki Büyük Veri nasıl yönetilir? Olası sorunlar ve birikimler ..
Bedirhan Üstün

Çay-Kahve Arası: 14 45 – 15 15
Paralel Dal Sempozyumları (15:15–17:15)
Yer: EÜ Atatürk Kültür Merkezi
Salon A
Dal Sempozyumu  14: Geriyatride Yaşam Kalitesi

Panel: Yaşlılarda Yaşam Kalitesini geliştiren ulusal ve uluslar arası deneyimler
Yönetici: Fehmi Akçiçek

Konuşmacılar:
Kronik Hastalığı Olan yaşlılarda yaşam kalitesi.
Nurgül Kocakoç

Japonya'da yaşlılarda yaşam kalitesi
Ikuko Murakami

Türkiye'de Tazelenme Üniversitesi Tecrübesi ve bunun Yaşlıların yaşam kalitesine etkisi.
Sevnaz Şahin

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Arif Yüksel
Salon B
Dal Sempozyumu  15: Acil Sağlık Hizmetlerinde Yaşam Kalitesi

Panel: Acil Sağlık Hizmetlerinde Yaşam Kalitesi
YöneticiTurhan Sofuoğlu

Konuşmacılar:
Kardiyoloji, yoğun bakım ve ERC girişimleri.
Nikolaos Nikalaou

Yaşam kalitesi açısından Çocuk acil hizmetleri.
Murat Anıl

Hastane öncesi acil hizmetleri yönetiminde yaşam kalitesi.
Zeynep Sofuoğlu
Tiyatro Salonu
Dal Sempozyumu  16: Birinci basamak sağlık hizmetlerinde ve toplum düzeyinde (Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı )  ve İş Sağlığında Yaşam Kalitesi (13:30–17:45)
YöneticiYücel Demiral

Konferans 1:
Tarım işkolunda güvenlik kültürünün değerlendirilmesi.
Stephan Van den Broucke

Konferans 2: Birinci basamakta hasta merkezli klinik yaklaşımda multimorbidite ve hedef odaklı bakim.
Mehmet Akman

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Sultan Eser
Tiyatro Salonu
Kapanış (17:15 - 17 30)

Blogger tarafından desteklenmektedir.