Sponsor Reklam

iklan banner

Bilimsel Program


6. SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ
(Uluslararası Kongre)
(Yaşam Kalitesinin Klinikte Uygulanması)
Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi-Konak, İzmir
SAYKAD
21 Kasım 2019 (1. Gün):
Kurslar (Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD ve Biyoistatistik AD)
I- YK araştırmalarının kavramsal temelleri ve ölçümü
II- Klasik Psikometrik analizler – SPSS-Lisrel-AMOS uygulamalı
III- Uygulamalı “R”

22 Kasım 2019 (2. Gün):
Kayıt ve Açılış 08-45 - 09-30

Anahtar sunu / Keynote Speech (09-30 – 10 15)
Yönetici: Hayriye Elbi
Yer: Tiyatro Salonu
Dünyada Yaşam Kalitesi Araştırma ve Uygulamaları konusundaki eğilimler ve gelişmeler 
Erhan Eser
Manisa CBÜ. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Ara: 10 15 – 10 45
Yuvarlak masa / Round Table (10 45 – 12 30)
 Kolaylaştırıcı:Ömer Aydemir
Yer: Tiyatro Salonu
Sağlıkla ilgili Yaşam Kalitesinin klinik uygulamada kullanılması için çeşitli ülkelerdeki fırsatlar, engeller ve işbirliği olanakları

("Opportunities, barriers and opportunities of collaboration in various countries to implement Quality of Life into clinical practice.")
Sylvia Mackensen (Germany)
Ali Montazeri (Iran)
Sibel Canbay Kabay (Turkey)
Mohammad Ghazuiddin (USA)


Öğlen arası/Lunch Break: 12 30 -13 30. (katılımcılara lunch box sağlanacaktır / Lunch-box will be supplied to the pariticipants)

22 Kasım 2019 Paralel Dal Sempozyumları I (13:30–15:30)
Yer: EÜ Atatürk Kültür Merkezi
Salon A
Dal Sempozyumu  1: Plastik cerrahi ve Dermatolojide YK (13:30–15:30)

I-İkili Konferanslar (Plastik Cerrahi – Dermatoloji)
Yöneticiler : Levent Yoleri, İlgen Ertam

Konuşmacılar:
     I. Plastik cerrahi
1. Plastik cerrahinin yaşam kalitesi üzerine etkisi
Cenk Demirdöven
2. Mastektomi sonrası meme onarımının yaşam kalitesi üzerine etkisi
Yiğit Tiftikçioğlu

     II. Dermatoloji
1.Dermatolojide yaşam kalite ölçekleri
*İlknur Kıvanç Altunay
2.Çocuklarda dermatolojik hastalıklarda yaşam kalitesi ve psikiyatrik komorbidite
*Öznur Bilaç

II-Sözel Bildiriler:
Yöneticiler: Aylin Türel Ermertcan, Cemal Bilaç
Salon B
Dal Sempozyumu  2Romatolojik sorunlar, rehabilitasyon ve YK (13:30–15:30)

Panel: Romatolojik sorunlar, rehabilitasyon ve YK
Yöneticiler: Fatoş Önen, Cihat Öztürk

Konuşma(cı)lar :
Yeşim.G.Kutsal
Osteoporozda Yaşam Kalitesi

Ayşe Küçükdeveci
Osteoartritte Yaşam Kalitesi

Servet Akar
Vaskülitlerde Yaşam Kalitesi

Sözel Bildiriler:
Yöneticiler:
Zeliha Ünlü , Nurullah Akkoç
Salon C
Dal Sempozyumu 3: Pediatrik Hematoloji ve YK (13:30–15:30)

Konferans: Hemofili ve YK
YöneticiKaan Kavaklı
Konuşmacı: Sylvia Mackensen

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Kaan Kavaklı
Salon D
Dal Sempozyumu 4: Palyatif bakım, ağrı ve YK (13:30–15:00)

Konferans: Kanser ağrısının yaşam kalitesine etkisi

YöneticiMeltem Uyar
Konuşmacıİdil Tekin
Saadet Koç Okudur

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Meltem Uyar
Tiyatro Salonu

(13:30–17:45)
Dal Sempozyumu 5: Yaşam Kalitesi araştırmalarında Yöntemler (13:30–15:30)-

Yönetici: Hayriye Elbi

İkili Konferans (dual conference) 1 : Linguistic and Cultural Aspects of adapting QualityofLife (QoL) instruments into target language?
Konuşmacılar: *Itesh Sachdev (SOAS, Univ. Of London) & *Yousef Omar (London Centre for Arabic Language Training)

Konferans 2: En Küçük Klinik anlamlı Fark (EKAF)
KonuşmacıHakan Baydur

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Rukiye Pınar

Ara: 15 30 – 15 45

Dal Sempozyumu 6: Psikiyatri alanında Yaşam Kalitesi (15:45 - 17:45)
Konferans: Psikiyatride hastaların psikososyal işlevsellik değerlendirmesinde yaşam kalitesine karşılık yeti yitimi

Konuşmacılar: Hayriye Elbi, Ömer Aydemir
Oturum formatı: ikili tartışma

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Ömer Aydemir


Çay-Kahve Arası: 15 30 – 15 45

22 Kasım 2019 Paralel Dal Sempozyumları (15:45–17:45)
Yer: EÜ Atatürk Kültür Merkezi
Salon A
Dal Sempozyumu 7: Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi
Konferans: Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesine Yönelik Çok Merkezli Proje Geliştirme
Yönetici: Egemen İdiman

Konuşmacılar:
Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi Çalışma Grubunun 5 yılda yaptığı proje ve faaliyetler
Hatice Mavioğlu
İnme hastalarında yutma fonksiyonunun değerlendirilmesi ve yaşam kalitesine etkisi projesi
Ayşın Kısabay
Türkiye’de geçerliliği ve güvenilirliği belirlenmiş “Epilepside Yaşam Kalitesi Ölçekleri”nin güncellenmesi ve yeni yaşam kalitesi ölçeklerinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları projesi
Asuman Ali
Multipl Skleroz’da kullanılan hasta bildirimli ölçeklerin akıllı telefon aplikasyonu projesi
Serkan Demir
Multipl Skleroz'da Yaşam Kalitesiyle İlgili Toplumsal Farkındalık Yaratma Projesi
Nurgül Güngör Tavşanlı

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Nur Yüceyar
Salon B
Dal Sempozyumu  8: Göğüs Hastalıklarında Yaşam Kalitesi
Yönetici: Tuncay Göksel
Konferans 1:
Astım ve KOAH’da Yaşam Kalitesi: Hangi ölçek? Kullanıyor muyuz?
Konuşmacı Arzu Yorgancıoğlu

Konferans 2:
Yaş Alanlarda Akciğer Sağlığı ve Yaşam Kalitesi
KonuşmacıAhmet Emin Erbaycu

Konferans 3:
Palyatif Bakım Kliniklerinde Yaşam Kalitesi Ölçümünün Yeri
KonuşmacıYasemin Kılıç Öztürk

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Onur Fevzi Erer
Salon C
Dal Sempozyumu  9: Çocuk Psikiyatrisi ve Yaşam Kalitesi

Yönetici: Özlem Gencer
Panel: Çocuk Psikiyatrisi alanda Yaşam Kalitesi ile ilgili öne çıkan sorunlar

Otizm ve Yaşam Kalitesi / Autism and Quality of Life
KonuşmacıM Ghaziuddin

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanılı olgularda prognoz ve yaşam kalitesi 
KonuşmacıBurcu Özbaran

Ya Sonra? Bildirilen istismarların gidişatı ve yaşam kalitesi
KonuşmacıSevcan Karakoç

Sözel Bildiriler:
Yönetici:Şermin Yalın Sapmaz
Salon D
Dal Sempozyumu  10: KBB’de Yaşam Kalitesi (15 00 - 17:45)

Panel 1: Uyku hastalıklarında yaşam kalitesi anketlerinin kullanımı
Yöneticiler: Murat DemetKıvanç Günhan
Konuşmacılar:
Melike Batum,
Gökçe Tanyeri Toker
Erkan Günay
Gonca İnanç
Murat Songu

Panel 2: Koku alma bozukluklarında yaşam kalitesi anketlerinin kullanımı
Yöneticiler: Adile ÖzgörenKıvanç Günhan
Konuşmacılar:
Cem Bediz
Çağdaş Güdücü
Erdoğan Özgür
Uzdan Uz
Sözlü Bildiriler (17:15-17:45)
Yönetici: Kıvanç Günhan

23 Kasım 2019 (2. Gün):
Paralel Dal Sempozyumları (09:00–11:00)
Yer: EÜ Atatürk Kültür Merkezi
Salon A

Dal Sempozyumu 11: Cerrahi (tüm dallar) alanında Yaşam Kalitesi

Konferans 1: Ampütasyonlar ve Yaşam Kalitesi,
Yönetici: Meryem Yavuz van Giersbergen
Konuşmacı: Filiz Öğce

Yuvarlak Masa:
Yaşam kalitesinin cerrahi alanlarda rutin klinik uygulamada kullanılmasında multidisipliner çabalar yeterli mi? Nereden başlamalı?

Kolaylaştırıcı: Talha Müezzinoğlu
Tartışmacılar:
Adalet Koca Kutlu
Emre Canda
* M.Turhan Sofuoğlu

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Emel Yılmaz
Salon B
Dal Sempozyumu 12: İç hastalıkları (tüm dallar) alanında Yaşam Kalitesi

Yuvarlak Masa:
Yaşam kalitesinin, günlük rutin klinik uygulamada iç hastalıkları alanında kullanılması için koşullar yeterli mi? Nasıl yapmalı?

Kolaylaştırıcı: Tuncay Göksel
Tartışmacılar:
*Rukiye Pınar Bölükbaş
*Hülya Doğan Şahin  
*Demet Gülpek

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Tuncay Göksel
Tiyatro Salonu
Dal Sempozyumu 13: Çocuk Sağlığı ve hastalıkları (tüm dallar) alanında Yaşam Kalitesi
Yuvarlak Masa:
Yaşam kalitesinin, çocuk sağlığı alanında günlük rutin klinik uygulamada kullanılması için önümüzde duran engeller ve iş birliği olanakları nelerdir? Nasıl başarırız?

Kolaylaştırıcı: Mehmet Kantar
Tartışmacılar:
Raziye Canan Vergin
Şermin Yalın
Dilek Ergin

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Zümrüt Başbakkal

Çay-Kahve Arası: 11 00 – 11 15

Panel – Kişiselleştirilmiş Tıp uyglamaları (11-15 – 12 45 )
Yönetici: Gül Ergör

Yer: Tiyatro Salonu
Hassas (kişiselleştirilmiş) Tıp
Gül Ergör
Onkoloji alanında hassas (kişiselleştirilmiş) Tıp
Nader Javadi
(Age Care Technologies: digital assessment, care planning and caregiver training in person-centered care for older people )
Ian Philip

Öğlen arası/Lunch Break: 12 45 – 13 45 . (Katılımcılara lunch box sağlanacaktır  / Lunch-box will be supplied to the pariticipants)
SAYKAD Ödül töreni (13 30 – 14 00)
(En iyi bildiri ödülü ; YK Savunuculuk Ödülü)
Yer: Tiyatro Salonu
Yönetici:  Erhan Eser - Hayriye Elbi
Konferans (14 00 – 14 45)
Yönetici: Mehmet Orman
Yer: Tiyatro Salonu
Sağlık ve Sağlık Hizmetleri alanındaki Büyük Veri nasıl yönetilir? Olası sorunlar ve birikimler ..
Bedirhan Üstün

Çay-Kahve Arası: 14 45 – 15 15
Paralel Dal Sempozyumları (15:15–17:15)
Yer: EÜ Atatürk Kültür Merkezi
Salon A

Dal Sempozyumu  14: Geriyatride Yaşam Kalitesi

Panel: Yaşlılarda Yaşam Kalitesini geliştiren ulusal ve uluslar arası deneyimler
Yönetici: Fehmi Akçiçek

Konuşmacılar:
Kronik Hastalığı Olan yaşlılarda yaşam kalitesi
Zeliha Fulden Saraç  

Japonya'da yaşlılarda yaşam kalitesi,
Ikuko Murakami

Türkiye'de Tazelenme Üniversitesi Tecrübesi ve bunun Yaşlıların yaşam kalitesine etkisi * * Sevnaz Şahin

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Arif Yüksel 
Salon B
Dal Sempozyumu  15: Acil Sağlık Hizmetlerinde Yaşam Kalitesi
Panel:  Acil Sağlık Hizmetlerinde Yaşam Kalitesi
YöneticiTurhan Sofuoğlu

Konuşmacılar:
Kardiyoloji, yoğun bakım ve ERC girişimleri
*Nikolaos Nikalaou

Yaşam kalitesi açısından Çocuk acil hizmetleri
*Murat Anıl

Hastane öncesi acil hizmetleri yönetiminde yaşam kalitesi
*Zeynep Sofuoğlu 

Yoğun Bakım uygulamalarının yaşam kalitesine etkisi
*Nimet Şenoğlu

Tiyatro Salonu
Dal Sempozyumu  16: Birinci basamak sağlık hizmetlerinde ve toplum düzeyinde (Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı )  ve İş Sağlığında Yaşam Kalitesi (13:30–17:45)
Yönetici: Yücel Demiral

Konferans 1: Tarım işkolunda güvenlik kültürünün değerlendirilmesi
Konuşmacı: Stephan Van den Broucke

Konferans 2: Birinci basamakta hasta merkezli klinik yaklaşımda multimorbidite ve hedef odaklı bakim
Konuşmacı: Mehmet Akman

Sözel Bildiriler:
Yönetici: Sultan Eser

Tiyatro Salonu
17:15 - 17 30
Kapanış
Blogger tarafından desteklenmektedir.