Sponsor Reklam

iklan banner

Kayıt

Kongreye Kayıt

6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi
Katılım ücretleri

Erken kayıt:
1 Ekim 2019 öncesi
Geç kayıt:
2 Ekim 2019 sonrası
Öğretim üyesi
400 TL.
500 TL.
Araştırma görevlisi / Öğrenci (Yüksek Lisans-doktora)
300 TL
400 TL.
Öğrenci (Lisans)
200 TL.
200 TL.
Günlük katılım
300 TL.
Günlük katılım (Lisans öğrencileri için)
150 TL.
Kurslara katılım
100 TL. (SAYKAD üyeleri veya kongre kayıtlı katılımcıları için)
150 TL. (SAYKAD üyesi olmayan veya kongreye kayıtlı katılımcı olmayanlar için)

Kongre Kayıt ve önemli tarih ve bilgiler

Kongre erken kayıt (15 Ekim 2019 tarihine kadar)
Kongre geç kayıt (16 Ekim 2019 tarihinden sonra)
Son bildiri gönderim tarihi: 15 Ekim 2019

Bornova İş Bankası
Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği
Cari Hesap No: 3403 1424472
IBAN: TR38 0006 4000 0013 4031 4244 72
Kongre katılımı için yatırılan bağışın makbuzunu kongre e-posta adresine göndermeniz ve ayrıca aşağıda yer alan KONGRE KAYIT BİLDİRİM FORMUNU doldurmanız gerekmektedir.
Kurslar için yapılacak ödemelerde ayrıca kurs kayıt bildirim formunun da doldurulması gereklidir.

KONGRE KAYIT BİLDİRİM FORMUBlogger tarafından desteklenmektedir.