Sponsor Reklam

iklan banner

KONGRE ÖDÜL JÜRİSİ


Kongre Bildiri Ödül Jürisi
Prof. Dr. Hayriye Elbi
Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Aydemir
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Rukiye Pınar Bölükbaş
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek Ergin
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

SAYKAD
Prof.Dr.Hüray FİDANER
Sağlıkta Yaşam Kalitesi Araştırmaları Bilim Savunuculuk Ödül Jürisi
Prof. Dr. Hayriye Elbi
Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan Eser
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Tuncay Göksel
Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan Baydur
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Emel Yılmaz
Manisa Celal Bayar Üniversitesi


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAYKAD, PROF. DR. HÜRAY FİDANER
Sağlıkta Yaşam Kalitesi Araştırmaları Bilim Savunuculuk Ödülleri Yönergesi
Madde 1-Amaç
Ödüllerin amacı, Prof. Dr. Hüray Fidaner’in yapıcı, yaratıcı, araştırıcı, yetiştirici kişilik özelliklerini yansıtacak ve yaşatacak biçimde, sağlıkta yaşam kalitesi konusunda çalışan araştırmacıları yüreklendirmek ve bu alanda yürütülen araştırmaların sayısını arttırmaktır. Ayrıca, bu yönerge gereğince verilecek olan destek ve ödüller, Türkiye'de Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi bilim alanının gelişmesi, SAYKAD üyelerinin ulusal ve uluslararası platformda söz sahibi olması ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi alnında çağdaş bilimsel düzeyin yakalanması için yapılan bilimsel araştırmaların ve uygulamaların  desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla verilir.


Madde 2. Ödül tanımlamaları ve koşulları

1) Bilim Savunuculuk Ödülü
Ödülün adı :"SAYKAD, Prof. Dr. Hüray Fidaner Sağlıkta Yaşam Kalitesi Araştırmaları Bilim Savunuculuk Ödülü"dür.
            Ödül SAYKAD kongrelerinde ya da SAYKAD yönetim kurulunun uygun gördüğü aralıklarla verilir. Yaşam Kalitesi Konusunda araştırmaları olan profesyonel olarak Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarında çalışan herkes kendisi bu ödüle aday olabilir ya da aday gösterebilir. Aday gösterme süreci kongre tarihinden önceki bir yıl ile bir ay arasındadır.   Aday olma/aday gösterme: Aday olma veya aday gösterme, eposta yoluyla SAYKAD kongre başkanlığına/sekreterliğine yapılır. Sadece bir kişiye ödül verilir. Ödül basılı belge niteliğinde manevi bir ödüldür. Ancak ödüle layık görülen kişi bir sonraki kongrenin onur konuğu olarak davet edilir ve kongrede katılımcılara bir konuşma yapması istenir.
Seçim için ölçütler: Ödül, Yaşam Kalitesi ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi alanında uluslararası ve/veya ulusal düzeyde önemli bilimsel çalışmalar yapmış; önemli çalışmaların yürütülmesinde liderlik yapmış, yaşam kalitesinin sağlık hizmetlerinde daha etkin ve yaygın olarak kullanılmasını desteklemiş ve savunuculuk yapmış 40 yaş üstündeki kişilere verilir.
Değerlendirme yöntemi ve seçiciler kurulu:
Ödül Seçiciler Kurulu beş kişiden oluşur. Kurul üyelerinden birisi SAYKAD’ı temsilen SAYKAD Yönetim Kurulu Başkanıdır, diğer dört üye ise SAYKAD Yönetim Kurulu tarafından, sağlıkta yaşam kalitesi alanında isim yapmış kişiler arasından seçilir. Seçiciler Kurulu üyeliği gönüllü bir hizmet olarak yürütülür. Seçim açık tartışma/oylamayla yapılır. Seçilmek için 5 jüri üyesinin en az 4 üyenin olumlu oyunu almak gerekir.


2) En İyi Bildiri Ödülleri
Ödülün adı: "SAYKAD, Prof. Dr. Hüray Fidaner En İyi Bildiri Ödülü"dür
En iyi bildiri ödülleri SAYKAD Kongrelerinde sunulan bildirilere verilir.
            Aday olma/aday gösterme: Ödüle aday olmak istenmediği özel olarak belirtilmedikçe kongrede bilimsel kurul tarafından sunulmaya kabul edilen tüm bildiriler aday olarak kabul edilir. Ödüle layık olmaları haline en çok (1inci, 2inci ve 3üncü) üç bildiri seçilebilir.
Seçim için ölçütler: Ödüle başvurmuş çalışmalar, seçiciler kurulunun her bir üyesi tarafından, aşağıdaki ölçütler göz önünde tutularak teker teker değerlendirilir. Bu araştırma;
*Dünyada ve Türkiye’de sağlıkta yaşam kalitesi hakkındaki bilimsel birikime katkıda bulunuyor mu, özgün sonuçlara mı ulaşılmış?
* Özgün ve doğru metodoloji ile mi yürütülmüş; Yeni çalışmalar için perspektif sağlıyor mu?
*Çalışma doğru ve anlaşılır bir dille mi sunuluyor?
*Verilerin tablo ve grafiklerle sunulması da içinde olmak üzere, sunumun görsel niteliği ne düzeydedir?
Değerlendirme yöntemi ve seçiciler kurulu:
Bildiri değerlendirme yöntemi bilimsel içerik esas olmak üzere bilimsel ifade ve sunum biçimini de dikkate alacaktır. Ödül verilecek çalışmaların araştırma niteliğinde olması gerektiğinden kuramsal çalışmalar, gözden geçirme yazıları, olgu sunumları ödüle başvurmuş sayılmazlar. Ödül basılı belge niteliğinde manevi bir ödüldür. Ancak birincilik ödülüne layık görülen çalışmanın en çok iki yazarından bir sonraki kongre katılım bedeli alınmaz. Ödüllerin kongrede verilme yöntemi kongre programında ilan edilir.
Seçiciler Kurulu beş kişiden oluşur. Kurul üyelerinden birisi SAYKAD’ı temsilen SAYKAD Yönetim Kurulu Başkanıdır, diğer dört üye ise SAYKAD Yönetim Kurulu tarafından, sağlıkta yaşam kalitesi alanında isim yapmış kişiler arasından seçilir. Seçiciler Kurulu üyeliği gönüllü bir hizmet olarak yürütülür. Seçim kapalı oylamayla salt çoğunlukla yapılır.

Blogger tarafından desteklenmektedir.