Sponsor Reklam

iklan banner

Kurslar

*** Kongre Öncesi Kurslar ***

Tarih ve Yer: 21 Kasım 2019, Ege Üniversitesi, İzmir

Açıklama: Aşağıda yer alan kurslara kayıtlar sınırlı sayıdadır. Kongreye kayıt yaptıranlar önceliklidir. Kayıt sırası dikkate alınarak katılımcılar belirlenir. 

*** KURSLAR ***

1- Fundamentals of Quality of Life Research –Conceptual and Measurement issues and Cross-cultural adaptation of the QOL instruments into target language
Level: Basic
Language: English
Duration: Half day (morning sessions)
Workshop presenters: Prof. Dr. Hayriye Elbi; Prof. Dr. Rukiye Bölüktaş, Doç. Dr. Caner Fidaner (Ege University; Manisa Celal Bayar University; Sabahaddin Zaim University; Izmir Province Health Directorate)
Power points : English
Learning Objectives:
The participants will learn:
*Concepts of PRO,QOL,HRQOL, Perceived health/illness and well-being
*Measurement of QOL,HRQOL
*Fundamental approaches for adapting/translating of the QOL,HRQOL instruments into target language.

*******************************************************************************

2-Klasik Psikometrik Analizler (Classical Psychometric Analyses)
(AMOS ve Lisrel 8.54 uygulamalı)
Düzey: Temel 
Dil: Türkçe 
Süre: Tam gün 
Kurs Yöneticileri: Prof. Dr. Erhan Eser; Prof. Dr. Ömer Aydemir; Doç.Dr. Hakan Baydur; Uz. Dr. Sevil Babuş (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Slaytlar: Türkçe - English
Gereksinim: Katılımcıların diz üstü bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

Sabah Programı:
Saat: 09 30 – 12 00
Özbildirim ölçeklerinin kültürel uyarlaması
Sunan:
Konular:
Prof. Dr. Ömer Aydemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan Eser, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
·      Öz-bildirim ölçeklerine kavramsal yaklaşım
·      Dil geçerliliği ve ölçeklerin kültüre uyarlanması

Klasik Psikometrik analizler (Geçerlilik – Güvenilirlik)
Sunan:
Konular:
Prof. Dr. Erhan Eser, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç.Dr.Hakan Baydur, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
·      En Küçük Anlamlı Fark (EKAF)
·      Güvenilirlik , Geçerlilik

Öğleden Sonra Programı:
Saat: 13 00 – 16 30
Geçerlilik çözümlemelerinde doğrulayıcı yaklaşım ve ilgili yazılım araçları (AMOS, LİSREL)
Sunan:
Konular:
Doç.Dr.Hakan Baydur, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof.Dr. Ömer Aydemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Uzm.Dr. Sevil Babuş
·    SPSS uygulaması
·    AMOS, LİSREL tanıtımı
·    AMOS ve LISREL ile Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulaması

Gereksinim duyulan araçlar:
Katılımcı sayısı :
Dizüstü bilgisayar (katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmeleri istenir)
SPSS 15 veya daha üst sürüm yazılım
LISREL 8.54 veya daha üst sürüm yazılım
AMOS 16 veya daha üst sürüm yazılım
En fazla 20 katılımcı

*******************************************************************************

3-Applied R Course 
(Introduction to R, and fundamental statistical analyses with R)
Level: Basic
Language: English
Duration: Whole day
Workshop Presenters: Prof. Dr. Mehmet Orman PhD, Suriye Özgür MSc (Ege Univ. Dept of Biostatistics)
Power points : Turkish and English
Requirement: The participants are expected to take their own Laptop Computers
Learning Objectives:
The participants will be familiarize and learn R and how to use R to perform fundamental statistical analyses 

*******************************************************************************

KAYIT BİLDİRİM FORMU

Blogger tarafından desteklenmektedir.