Sponsor Reklam

iklan banner

Kurslar

*** Kongre Öncesi Kurs ***

Tarih: 21 Kasım 2019 
Başlama ve bitiş saati: 09:30-16:30
Yer: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu, Bornova, İzmir

Açıklama: Aşağıda yer alan kursa kayıtlar sınırlı sayıdadır. Kongreye kayıt yaptıranlar önceliklidir. Kayıt sırası dikkate alınarak katılımcılar belirlenir. 

*** KURS ***

Klasik Psikometrik Analizler (Classical Psychometric Analyses)
(AMOS ve Lisrel 8.54 uygulamalı)
Düzey: Temel 
Dil: Türkçe 
Süre: Tam gün 
Kurs Yöneticileri: Prof. Dr. Erhan Eser; Prof. Dr. Ömer Aydemir; Doç.Dr. Hakan Baydur; Uz. Dr. Sevil Babuş (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Slaytlar: Türkçe - English
Gereksinim: Katılımcıların diz üstü bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

Sabah Programı:
Saat: 09 30 – 12 00
Özbildirim ölçeklerinin kültürel uyarlaması
Sunan:
Konular:
Prof. Dr. Ömer Aydemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan Eser, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
·      Öz-bildirim ölçeklerine kavramsal yaklaşım
·      Dil geçerliliği ve ölçeklerin kültüre uyarlanması

Klasik Psikometrik analizler (Geçerlilik – Güvenilirlik)
Sunan:
Konular:
Prof. Dr. Erhan Eser, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç.Dr.Hakan Baydur, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
·      Güvenilirlik , Geçerlilik

Öğleden Sonra Programı:
Saat: 13 00 – 16 30
Geçerlilik çözümlemelerinde doğrulayıcı yaklaşım ve ilgili yazılım araçları (AMOS, LİSREL)
Sunan:
Konular:
Doç.Dr.Hakan Baydur, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof.Dr. Ömer Aydemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Berna Bilgin
·    SPSS uygulaması
·    AMOS, LİSREL tanıtımı
·    AMOS ve LISREL ile Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulaması

Gereksinim duyulan araçlar:
Katılımcı sayısı :
Dizüstü bilgisayar (katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmeleri istenir)
SPSS 15 veya daha üst sürüm yazılım
LISREL 8.54 veya daha üst sürüm yazılım
AMOS 16 veya daha üst sürüm yazılım
En fazla 20 katılımcıBlogger tarafından desteklenmektedir.