Sponsor Reklam

iklan banner

Kurslar

*** Kongre Öncesi Kurslar ***

Tarih ve Yer: 21 Kasım 2019, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

Açıklama: Aşağıda yer alan kurslara kayıtlar sınırlı sayıdadır. Kongreye kayıt yaptıranlar önceliklidir. Kayıt sırası dikkate alınarak katılımcılar belirlenir. 

*** KURSLAR ***

1- Fundamentals of Quality of Life Research –Conceptual and Measurement issues and Cross-cultural adaptation of the QOL instruments into target language
Level: Basic
Language: English
Duration: Half day (morning sessions)
Workshop presenters: Prof. Dr. Hayriye Elbi; Prof. Dr. Rukiye Bölüktaş, Doç. Dr. Caner Fidaner (Ege University; Manisa Celal Bayar University; Sabahaddin Zaim University; Izmir Province Health Directorate)
Power points : English
Learning Objectives:
The participants will learn:
*Concepts of PRO,QOL,HRQOL, Perceived health/illness and well-being
*Measurement of QOL,HRQOL
*Fundamental approaches for adapting/translating of the QOL,HRQOL instruments into target language.

*******************************************************************************

2-Klasik Psikometrik Analizler 
(AMOS ve Lisrel 8.54 uygulamalı)
Düzey: Temel 
Dil: Türkçe 
Süre: Tam gün 
Kurs Yöneticileri: Prof. Dr. Erhan Eser; Prof. Dr. Ömer Aydemir; Doç.Dr. Hakan Baydur; Uz. Dr. Sevil Babuş (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Slaytlar: Türkçe - English
Gereksinim: Katılımcıların diz üstü bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

Sabah Programı:
Saat: 09 30 – 12 00
Özbildirim ölçeklerinin kültürel uyarlaması
Sunan:
Konular:
Prof. Dr. Ömer Aydemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan Eser, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

  • Öz-bildirim ölçeklerine kavramsal yaklaşım
  • Dil geçerliliği ve ölçeklerin kültüre uyarlanması

Klasik Psikometrik analizler (Geçerlilik – Güvenilirlik)
Sunan:
Konular:
Prof. Dr. Erhan Eser, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç.Dr.Hakan Baydur, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
  • En Küçük Anlamlı Fark (EKAF)
  • Güvenilirlik , Geçerlilik

Öğleden Sonra Programı:
Saat: 13 00 – 16 30
Geçerlilik çözümlemelerinde doğrulayıcı yaklaşım ve ilgili yazılım araçları (AMOS, LİSREL)
Sunan:
Konular:
Doç.Dr.Hakan Baydur, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof.Dr. Ömer Aydemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Uzm.Dr. Sevil Babuş

  • SPSS uygulaması
  • AMOS, LİSREL tanıtımı
  • AMOS ve LISREL ile Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulaması

Gereksinim duyulan araçlar:
Katılımcı sayısı :
Dizüstü bilgisayar (katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmeleri istenir)
SPSS 15 veya daha üst sürüm yazılım
LISREL 8.54 veya daha üst sürüm yazılım
AMOS 16 veya daha üst sürüm yazılım
En fazla 20 katılımcı (Kurs kaydı başvuru önceliğine göre yapılır)


*******************************************************************************

3-Applied R Course 
(Introduction to R, and fundamental statistical analyses with R)
Level: Basic
Language: English
Duration: Whole day
Workshop Presenters: Prof. Dr. Mehmet Orman PhD, Suriye Özgür MSc (Ege Univ. Dept of Biostatistics)
Power points : Turkish and English
Requirement: The participants are expected to take their own Laptop Computers
Learning Objectives:
The participants will be familiarize and learn R and how to use R to perform fundamental statistical analyses 

*******************************************************************************

4- Halk Sağlığı Araştırmacıları İçin Kalitatif Veri Analizi Kursu 
Düzey: Temel
Dil: Türkçe
Kurs Yöneticisi: Prof. Dr. Bülent Kılıç (Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD)

Öğrenim amaç ve hedefleri:
Bu kursun sonunda katılımcıların kalitatif çalışma tiplerini öğrenmeleri, veri analizi konusunda temel bilgileri edinmeleri ve kalitatif veri analizi konusunda bir uygulama yapmaları amaçlanmaktadır.

*Kalitatif çalışmaların temel özelliklerini ve araştırma tiplerini öğrenmek
*Kalitatif veri analiz yöntemlerini öğrenmek
*Tematik içerik analizi konusunda uygulama yapmak
*Kalitatif çalışmalarda bias kaynakları ve kontrolü konusunda bilgi kazanmak
*Kalitatif bir makalenin yazımı konusunda bilgi kazanmak

Kurs Programı / 21 Kasım 2019, İzmir
09.00-09.30
Tanışma
09.30-10.15
Sunum 1: Kalitatif çalışmaların temel özellikleri
10.30-11.15
Sunum 2: Kalitatif Araştırma Çeşitleri
                  Gözlemsel Çalışmalar
11.15-12.30
Sunum 3: Derinlemesine ve Odak Grup Görüşmeleri
12.30-13.30
Öğle Yemeği Arası
13.30-14.15
Sunum 4: Kalitatif çalışmalarda analiz yöntemleri 
14.30-15.15

Ortak Çalışma:  Tematik içerik analizi: kodlar, alt kodlar, temalar
15.30-16.00
Sunum 5: Kalitatif çalışmalarda Geçerlilik, Güvenilirlik
16.15-17.00
Sunum 6: Kalitatif Makale Yazımında Temel İlkeler
17:00-17.30
Geri bildirim ve sertifika töreni, fotoğraf çekimi

*******************************************************************************


KAYIT BİLDİRİM FORMU


Blogger tarafından desteklenmektedir.